Ur SLU:s kunskapsbank

Rasjämförelse i ekologisk mjölkproduktion

Senast ändrad: 03 december 2019

Inom moderna mjölkkoraser har aveln under lång tid haft stort fokus på produktion. I IFOAMs övergripande standards för ekologisk produktion rekommenderas producenter att i stället använda lokala raser eller lantraser. Dock saknas systematiska undersökningar om hur lokala raser fungerar under de förhållanden som råder inom ekologisk mjölkproduktion.

Målet med studien var att kartlägga mjölkproduktion, fertilitet, hälsa och livslängd hos mjölkkor av lokala raser i ekologiska besättningar i Schweiz, Österrike, Polen och Sverige, jämfört med kor av moderna raser i samma besättningar. I Sverige jämfördes raserna SRB och SH (Svensk Holstein). Nivåerna på produktion, hälsa och fertilitet varierade mellan länderna och därför gjordes alla jämförelser inom respektive land.

Mjölkproduktionen var lägre, kornas produktiva livslängd längre och kalvningsintervallet kortare hos de lokala raserna i alla länder. I de flesta länderna hade de lokala raserna bättre juverhälsa och lägre förekomst av övriga sjukdomar. Resultaten indikerar att trots den lägre mjölkproduktionen hos de lokala raserna kan dessa bidra till ökad hållbarhet i ekologisk mjölkproduktion genom lång livslängd, god fertilitet och hälsa. 

Referens

Bieber A, Wallenbeck A, Leiber F, Fuerst-Waltl B, Winckler C, Gullstrand P, Walczak J , Wójcik P, Spengler Neff A. 2019. Production level, fertility, health traits, and longevity in local and commercial dairy breeds under organic production conditions in Austria, Switzerland, Poland, and Sweden. J. Dairy Sci. 102:5330–5341. 

Länk

https://doi.org/10.3168/jds.2018-16147

Kontaktperson

Anna Wallenbeck
Universitetslektor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
Telefon: 018-67 45 04
E-post: anna.wallenbeck@slu.se


Kontaktinformation