Ur SLU:s kunskapsbank

Stärkelse från vetehelsäd smälts fullständigt utan kärnbearbetning

Senast ändrad: 03 december 2019

För att få ut så mycket stärkelse som möjligt från vetehelsäd bör den skördas sent. Samtidigt ökar hårdheten i kärnan vid senare mognad, vilket kan minska stärkelsens nedbrytbarhet i kon. Därför är det intressant att undersöka om fysisk bearbetning av kärnan hos ensilerad vetehelsäd kan öka stärkelsens smältbarhet.

Vete skördades som helsäd vid tidig (TD) respektive mjuk till hård degmognad (HD) och ensilerades i rundbalar. Efter fem månaders lagring processades hälften av ensilaget från varje skördetidpunkt genom ett valsverk (Murska 350 S).  Den totala smältbarheten av fodret genom vom-tarmkanalen studerades hos mjölkkor. Förutom ensilaget fick korna 7,5 kg kraftfoder.

Helsädesensilage skördat vid TD höll 33 % torrsubstans (ts) och 110 g stärkelse/kg ts medan det som skördades vid HD höll 42 % ts och 254 g stärkelse/kg ts. Korna åt i genomsnitt 14,1 kg ts av ensilaget, men 0,6 kg ts mer då den skördats vid HD jämfört med TD och 0,4 kg ts mer då ensilaget hade bearbetats. Smältbarhetsvärden för vetehelsäden räknades ut genom differens och var 98 respektive 99 % med avseende på stärkelse för TD respektive HD. Bearbetningen av ensilaget hade ingen inverkan på smältbarheten av organisk substans eller stärkelse.

Slutsatsen är att stärkelse i vetekärnor i ensilerad vetehelsäd skördad vid HD eller tidigare, upp till en ts-halt på 43 %, bryts ner fullständigt i kon utan bearbetning av kärnorna. Försöket utfördes på lågavkastande kor i medelsen laktation med enbart vetehelsäd som grovfoder. Högavkastande kor i tidig laktation skulle kunna ge en annorlunda respons.

Projektet finansierades av Norges Forskningsråd, Felleskjøpet Forutvikling, TINE SA och regionstyrelserna i Møre-och Romsdal, Sør-Trøndelag och Nord-Trøndelag.

Referens

Randby ÅT, Nadeau E, Karlsson L, Johansen A. 2019. Effect of maturity stage at harvest and kernel processing of whole crop wheat silage on digestibility by dairy cows. Animal Feed Science and Technology 253, 141-152.

Länk till artikeln

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377840119301221

Kontaktpersoner

Elisabet Nadeau
Forskningsledare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för produktionssystem
Telefon: +46 5116 71 42
E-post: elisabet.nadeau@slu.se

Åshild Randby, forskare
Norges miljö och biovetenskapliga universitet (NMBU)
Fakulteten för biovetenskap
Institutionen för husdjur- och akvakulturvetenskap
Telefon: +47 6723 26 89
E-post: ashild.randby@nmbu.no


Kontaktinformation