Ur SLU:s kunskapsbank

Forskningsprogrammet FuncFiber - vedbiologi och vedkemi

Senast ändrad: 16 april 2018

Det pågår en stark utveckling av vedbaserade bioraffinaderier för produktion av energi, biodrivmedel och gröna kemikalier. Behovet av vedbiomassa ökar, och därmed trycket på skogarna. Oavsett om vi väljer att öka produktionen per hektar skogsmark eller intensivodla skogsträd är det viktigt att påskynda förädlingen av träden.

Forskningens genomslag i samhället

Forskningsprogrammet FuncFiber har haft avgörande betydelse för att bygga kompetens och infrastruktur som lade grunden för flera nya nationella initiativ som involverar ämnesövergripande samarbeten både inom och utanför universitetet.

Forskningsprogrammet blev avstamp för de två nya stora forskningssatsningarna BioImprove och Bio4Energy som ska utveckla ny råvara för bioraffinering till nya produkter.

De transgena träden som FuncFiber tog fram kommer att användas i de nya projekten dels för fleråriga fältförsök, dels för att utvärdera vedens egenskaper med hjälp av pilotanläggningar på industrier.

Forskningen har också medverkat till att upprätta en internationellt erkänd miljö som erbjuder samarbete och kan fungera som partner i internationella projekt.

Spridningen av forskningsresultaten har framför allt skett genom publicering i vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid vetenskapliga konferenser. Dessutom har resultaten spritts via webbplats, populärvetenskapliga artiklar och intervjuer i tidningar.

Programmet har också inneburit ökad kontakt med industrin genom gemensamma möten organiserade av forskarna eller av industrin.

Resultaten av forskningen inom programmet FuncFiber har kommit till direkt användning inom industrisamarbetet med SweeTreeTechnologies.

Företaget använder bland annat tekniker, utvecklade inom programmet FuncFiber, för att identifiera gener i träd som påverkar träegenskaper och tillväxten av biomassa. Detta görs i syfte att utveckla nya genetiska varianter av trädslag som har förmåga att växa snabbare och för att kunna utveckla träslag med specifika egenskaper.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se