Registrera och publicera

Allt som forskare publicerar vid SLU ska registreras i SLU:s publikationsdatabas, SLUpub. Vid registreringen kan du även välja att göra din publikation öppet tillgänglig. SLUpub används bland annat för intern uppföljning och medelstilldelning, leverans av publikationsdata till nationella system och gör det enkelt att visa upp SLU:s forskning på webben.

15 januari 2020 är sista dag
för registrering av publikationer med publikationsår 2019 

Vid SLU primärpubliceras avhandlingar, faktablad, rapporter och studentarbeten. Enligt rektorsbeslut ska dessa förutom att registreras även göras öppet tillgängliga via SLU:s publiceringsplattform Epsilon. Detta görs i samband med registreringen i SLUpub förutom för studentarbeten som registreras direkt i Epsilon. Här har vi samlat guider, dokumentmallar och riktlinjer för din publicering. 

Loading…