EndNote

Senast ändrad: 20 augusti 2019
Händer skriver på dator

På SLU finns en campuslicens för EndNote och SLU-biblioteket ger främst support för denna programvara.

SLU har en campuslicens för EndNote. Kontakta SLU:s IT-avdelning för att få programmet installerat på din dator. Det finns också en webbaserad gratisvariant av EndNote som heter Endnote Web. EndNote Web är integrerad i databasportalen Web of Science, vilket gör att du enkelt kan spara referenser därifrån. I gratisvarianten är du dock begränsad till 21 olika citeringsstilar. Om du har EndNote installerat på din dator och synkar ditt bibliotek till EndNote web, kan du dela ditt EndNote-bibliotek med upp till fjorton kollegor.

Hur du kommer igång med EndNote

Här är några guider för hur du kommer igång med EndNote, samt om du stöter på problem:

Stilfiler EndNote

Med hjälp av SLU:s stilfiler (output styles) för EndNote kan du enkelt formatera din referenslista enligt SLU:s Harvardstil för avhandlingar och uppsatser.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se