Referera kartor och geodata

Senast ändrad: 05 december 2019
Del av karta över USA

Kartor är skyddade av upphovsrätten och det är viktigt att du har tillstånd och refererar rätt. SLU har ett avtal med Lantmäteriet vilket ger dig tillgång till digitala kartor.

Du måste ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren om du vill återge en karta i ditt eget arbete. Men skyddet gäller inte för informationen i kartbilden, t.ex. vägar, bebyggelse, vattendrag etc., så du får utan tillstånd rita en egen karta utifrån den information av vägar, bebyggelse med mera som finns i kartbilden. Kopierar du kartan eller bara ritar om någon detalj kan det falla inom ramen för plagiat.

Digitala kartor och geodata

Som student eller forskare har du tillgång till digitala kartor och geodata från en rad olika myndigheter samt Lantmäteriets historiska kartor från 1600-talet och framåt.

SLU har ett avtal med lantmäteriet som ger studenter och anställda rätt att använda digitala kartor, både aktuella och historiska, i sina arbeten. Om du använder dig av en karta eller geodata från Lantmäteriet, SGU, SCB eller Sjöfartsverket, som hävdar upphovsrätt, ska följande text anges i arbetet:

Datakälla/kartprodukt © Myndigheten

Exempel:

GSD-Ortofoto, 1m färg © Lantmäteriet
Tätorter © Statistiska centralbyrån
Jordarter 1:25 000-1:100 0000 © Sveriges geologiska undersökning

Tänk på att varje myndighet kan ha sina egna villkor för upphovsrätt och användande av kartor och andra digitala geodata. Du hittar villkoren för myndigheters datamängder i Geodataportalen genom att klicka på metadata (symbolen som ser ut som en stjärna) och under fliken Restriktioner.

Om du använder digitala kartor från Eniro 

Eniro ska uppges som källa och direktlänk finnas i samband med bilden. Kommer kartan i Eniro från Lantmäteriet ska detta också uppges, antingen i samband med bilden eller i källhänvisningen. 

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se