Ur SLU:s kunskapsbank

Fysiologisk utveckling av den unga sockerbetan - växtbaserade protein som en biostimulant

Senast ändrad: 21 januari 2020

Proteiner från vete och potatis kan, när de används i låga koncentrationer, fungera som biostimulanter för tidig tillväxt och etablering av sockerbetor. Små tillsatser av vete- och potatisproteiner har visat sig öka tillväxten hos unga sockerbetor. Slutsatserna från detta projekt indikerar en stor potential för användande av växtprotein som biostimulanter för ökad tillväxt och potentiellt högre avkastning hos sockerbeta.

Vid tillsatser av maximum 2 g/kg jord så ökade tillväxten och planthöjden dubblades, medan biomassan tredubblades jämfört med sockerbetor utan några tillsatser. 

Vidare påverkades inte den fysiologiska utvecklingen negativt hos sockerbetan av tillsatserna, utan groning och uppkomst var liknande för både behandlade och kontrollplantor.

Slutsatserna från detta projekt indikerar en stor potential för användande av växtprotein som biostimulanter för ökad tillväxt och potentiellt högre avkastning hos sockerbeta.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se