SLU-nyhet

Pressinbjudan: Världsunikt center för insektsforskning invigs!

Publicerad: 23 januari 2020

För att bättre förstå det framtida samspelet mellan insekter, klimat och människa startar Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Max Planck-sällskapet ett nytt forskningscenter - Max Planck Center – next Generation Insect Chemical Ecology (nGICE).

Initialt ska centrat drivas under en femårsperiod. De tre lärosätena står gemensamt för finansieringen på totalt 75 miljoner kronor.

Målet är att de svenska och tyska spjutspetsforskarna ska dra nytta av varandras kunskap, utrustning och nätverk. Samarbetsprojektet, som inte har någon motsvarighet i världen, ska även kunna fungera som en språngbräda för doktorander och unga forskare.

Under de senaste 100 åren har människans påverkan på klimatet och ekosystemen blivit allt mer kännbar. Utsläppen av koldioxid i atmosfären ökar och temperaturerna och havsnivåerna stiger. I klimatförändringarnas spår har barkborrarnas härjningar blivit allvarligare och insektsburna sjukdomar har börjat sprida sig till helt nya områden. Detta samtidigt som förekomsten av de nyttiga pollinatörerna minskar.

– Med nytt klimat ser vi helt nya utmaningar vad gäller skadeinsekter som barkborrar och myggor. Inom det nya forskningssamarbetet vill vi förstå förändringarnas bakgrund, säger Bill S Hansson, direktör vid Max Planck-institutet för kemisk ekologi i Jena.

– Vi ser en möjlighet att genom utvidgat samarbete belysa frågeställningar kopplade till insekters ekologi i en tid av extrem mänsklig påverkan på klimatet och ekosystemen, säger Christer Löfstedt, biologiprofessor vid Lunds universitet.

Fokus ligger på att studera hur temperaturförändringar, växthusgaser och luftföroreningar påverkar insekters doftsinne och vilken förmåga insekterna har att anpassa sig till dessa förändringar. Med den kunskapen hoppas forskarna få viktiga nycklar till vad kommande generationer har att vänta i frågor som rör livsmedel, klimat och hälsa.

– Europa har länge varit förskonat från myggburna sjukdomar, men under senare år West Nile-feber och Chikungunya spridit sig allt längre norrut. Detta samtidigt som situationen med malaria och dengue förvärras globalt. Genom det nya samarbetet förväntar vi att vår forskning ska leda till bättre metoder för att bekämpa dessa sjukdomar, säger Rickard Ignell, professor i växtskyddsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.

De tre ledarna för det nya institutet: fr v Bill S Hansson, Rickard Ignell och Christer Löfstedt.

 

Välkommen till invigningen!
Datum: Måndagen den 27 januari
Tid: 09.00
Plats: Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp
(Crafoordsalen, Sundsvägen 14).

Bland talarna finns ledning och representanter från Max Planck-sällskapet, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Program

9.00-9.10 next Generation Insect Chemical Ecology
Prof. Dr. Bill S Hansson

9.10-9.20 Signing of contract

9.20-9.35 The Max Planck Society in the world of Science
Prof. Dr. Martin Stratmann,
President of Max Planck Society

9.35-9.50 SLU – a universitys' role in the light of climate change
Dr. Maria Knutson Wedel,
Vice-Chancellor Swedish University of Agricultural Sciences

9.50-10.05 International cooperation is the only way forward to a sustainable future
Prof. Dr. Torbjörn von Schantz,
Vice-Chancellor of Lund University

10.05-10.15 Greetings from the German Embassy

10.15-10.45 Coffee and Poster session

10.45-11.00 Are we making the most dangerous animal in
the world more dangerous?
Dr. Sharon Hill,
Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp

11.00-11.15 From brain to behavior: Insect olfaction in a
changing world
Dr. Silke Sachse,
Max Planck Institute for Chemical Ecology, Jena

11.15-11.30 The rise of the bark beetles, the fall of the forests
Dr. Martin Andersson,
Lund University

11.30-12.00 Questions


Kontaktinformation

Christer Löfstedt, professor vid Biologiska institutionen, Lunds universitet
070-5119481
046-2229338
christer.lofstedt@biol.lu.se

Rickard Ignell, professor vid Institutionen för växtskyddsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
0735-984871
040-415311
rickard.ignell@slu.se

Bill S Hansson, direktör vid Max Planck-institutet för kemisk ekologi i Jena
+49 1754308222 (mobil)
+49 3641 57-1400
hansson@ice.mpg.de

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se