Sveriges lantbruksuniversitet

SLU och klimatet

Vad gör SLU för klimatet? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du några exempel på hur SLU bidrar.

SLU jobbar med klimatet 52 veckor om året. Illustration: Michael Kvick, SLU

52 klimatveckor om året

FN:s klimattoppmöte i Madrid sätter ljus på livsviktig forskning och den kompetens samhället behöver för att förstå problemen och hitta lösningar. På SLU är alla veckor klimatveckor. Vi bidrar året runt med kunskap för att utveckla och bruka våra levande naturresurser på ett hållbart sätt.

Filmer om skogen och klimatet

Klimatutmaningen gör att förväntningarna på skogen växer snabbare än själva skogen. Räcker skogen till? Vad är skogens roll i klimatarbetet? Och hur klarar skogen klimatförändringarna? Se SLU Future forests filmer i ämnet. #Vimåsteprataomskogen.

Så påverkas ekosystemen

Hur påverkas natur och naturresurser av klimatförändringarna? Är naturens kalender i otakt? På vilket sätt ändras den biologiska växtsäsongen i olika delar av landet? SLU bidrar till svar på livsviktiga frågor.

Hållbar energi för alla (mål 7); Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

Program Klimat inom SLU:s miljöanalys tar fram beslutsunderlag kring klimatförändringar och användningen av naturresurser. Men klimatperspektivet ingår också i andra miljöanalysprogram. På SLU har vi också stark kompetens inom området biogas.

Ingen hunger (mål 2); Begränsa klimatförändringarna (mål 13)

SLU bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion nationellt och internationellt. Vi utbildar och tar bland annat fram kunskap om matens klimatpåverkan och om livsmedelsproduktionen i ett förändrat klimat.

Loading…