Remissyttranden

Senast ändrad: 16 januari 2020

SLU lämnar ofta synpunkter på förslag och utredningar som rör vår utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys och som skickas till oss på remiss, eller som del av samråd. På den här sidan hittar du våra yttranden från innevarande år.

Yttranden med synpunkter

2019

Yttranden utan synpunkter


Kontaktinformation

Fredrika von Sydow, remisskoordinator                                                     
Ledningskansliet, SLU
018-67 1674, 070-5441674
fredrika.von.sydow@slu.se

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se