Miljö- och hållbarhetsarbete vid SLU

Senast ändrad: 15 november 2019

SLU påverkar miljön direkt genom bland annat resursanvändning, resor och utsläpp, men vi kan också påverka indirekt genom vår unika kompetens inom området.

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter."

ISO-certifiering

Hela SLU är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2016.

PRME-certifiering

PRME (Principles for Responsible Management Education) är ett initiativ inom FN för att skapa en plattform för utbildning av framtida företagsledare som kan och vill arbeta med hållbar utveckling. På SLU sker detta i våra program och kurser inom ämnet företagsekonomi.

Frågor om SLU:s PRME-certifiering?

Kontakta Cecilia.Mark-Herbert@slu.se.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Johanna Sennmark, miljöchef
Infrastrukturavdelningen, Miljö, SLU
johanna.sennmark@slu.se, 018-67 15 85

Sidansvarig: ew-red@slu.se