Idé, vision, mål, värdegrund och strategier

Senast ändrad: 11 november 2019

Här hittar du SLU:s verksamhetsidé, vision, varumärkeslöfte, kärnvärden, värdegrund och strategiska mål.

Verksamhetsidé

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

Vision

SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Varumärkeslöfte  

Science and Education for Sustainable Life – Vetenskap och utbildning för hållbart liv.

Kärnvärden

Utmanande vetenskap 

Vi vågar ifrågasätta etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vårt universitet producerar forskning i världsklass. 

Löser riktiga problem 

Vi söker lösningar på livsviktiga problem i både teorin och praktiken. I fokus har vi den riktiga världen, verkliga problem och lösningar för allt som lever här.

För en levande värld 

Vi ställer de stora frågorna om djuren, naturen och livet. Vår kunskap skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.

Värdegrund

SLU:s värdegrund uttrycker organisationens gemensamma grundläggande värderingar. Dessa ger vägledning i vardagen genom att beskriva vad som är själva utgångspunkten för verksamheten, för kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och andra. Samtliga SLU-anställda omfattas av värdegrunden. Grundläggande värderingar är:

 • vetenskaplighet
 • kreativitet
 • öppenhet
 • ansvarstagande

Dessutom finns följande sex grundläggande principer:

 • demokrati
 • legalitet
 • objektivitet, saklighet och likabehandling
 • fri åsiktsbildning
 • respekt
 • effektivitet och service 

Läs mer i SLU:s värdegrund (pdf).

Strategiska mål

De övergripande strategiska målen:

 • SLU är en attraktiv och stimulerande arbetsplats för nuvarande och framtida medarbetare.
 • SLU är ett attraktivt lärosäte för studenter och har utbildningar med hög kvalitet och samhällsrelevans.
 • SLU:s forskare har god tillgång till forskningsinfrastruktur som ger möjlighet till nydanande, excellent forskning.
 • SLU:s samverkan skapar samhällsnytta och uppskattas av intressenterna samtidigt som kvaliteten på vår utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys höjs.
 • Medarbetare och studenter har kunskap om och känner engagemang för SLU:s verksamhet, samt tar gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten.

Läs mer här i SLU:s strategi för 2017-2020.

Här finns SLU:s strategier samlade. 

Sidansvarig: ew-red@slu.se