Chefskontakter vid SLU

Senast ändrad: 21 november 2019

Här hittar du några av SLU:s chefer. Kontakterna kan till exempel vara användbara för press och myndigheter.

Håkan Schroeder, dekan vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 
hakan.schroeder@slu.se
040-41 51 33, 070-317 69 53

Bild på Torleif Härd. Torleif Härd, dekan vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
dekanus.nj@slu.se
018-67 10 50

 

Rauni Niskanen, dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
dekanus.vh@slu.se
018-67 16 07, 073-076 13 56

 

Bild på Göran Ståhl.Göran Ståhl, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap
dekanen.sfak@slu.se 
090-786 84 59, 070-661 82 16

 

Martin Melkersson, universitetsdirektör
Martin.Melkersson@slu.se 
018-67 13 70

 

Maria Engedahl, universitetsdjursjukhusdirektör
maria.engedahl@slu.se
018-67 13 32

 

Margareta Stigson, platschef i Skara
Margareta.Stigson@slu.se
0511-67 121

 

Maria Bergkvist, tf. kommunikationschef
maria.bergkvist@slu.se
018-67 15 99

Sven Carlsson, ekonomichef
sven.carlsson@slu.se
018-67 12 11, 073-342 10 11

Anna-Karin Olofsdotter, personaldirektör
Anna-Karin.olofsdotter@slu.se
018-67 10 82, 072-513 14 32

 

Johan Sjöblom, säkerhetschef
johan.sjoblom@slu.se
018-67 35 46, 070-2367142


Kontaktinformation
Sidansvarig: ew-red@slu.se