SLU:s styrelse

Senast ändrad: 22 augusti 2019

SLU:s styrelse består av företrädare för industri, näringsliv och offentliga organisationer samt representanter för lärare, forskare och studerande. Styrelsen tillträdde den 1 maj 2017.

Ordförande och rektor

Bild på Rolf Eriksson BrennerfeltOrdförande
Rolf Brennerfelt, rolf.brennerfelt@smhi.se

Generaldirektör
SMHI

 

Bild på rektor Maria Wedel. Foto: Jenny Svennås-Gillner.
Rektor
Maria Knutson Wedel, maria.wedel@slu.se

 

Övriga ledamöter utsedda av regeringen

Bild på Johan Carlsten. Foto: JO Yxell
Johan Carlsten, johan.c.carlsten@gmail.com

F.d. vicerektor
Chalmers

 

Yngvild Wasteson, yngvild.wasteson@nmbu.no

Professor
Norwegian University of Life Sciences (NMBU)Susanna Löfgren, susannalofgren@hotmail.com

Länsråd
Länsstyrelsen i Jämtlands län


Kristin Danielsen, kd@forskningsradet.no

Internationell direktör
Forskningsrådet i Norge

Bild på Maria Khorsand

 

Maria Khorsand, maria.khorsand@sosalarm.se

Verkställande direktör
SOS Alarm

 Maria Norrfalk, maria.norrfalk@gmail.com

Förutvarande landshövding i Dalarnas län

 

Bengt Persson

Bengt Persson, bengt.persson@valingetorp.com

Lantbrukare
Sigill Kvalitetssystem AB
KSLA
Stiftelsen Lantbruksforskning 

Ledamöter valda av lärarna och forskarna

Göran Spong, goran.spong@slu.se
Universitetslektor
Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU

 

 

Ingrid Sarlöv-Herlin, ingrid.sarlov-herlin@slu.se
Professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLUBild på Jan Bengtsson
Jan Bengtsson, jan.bengtsson@slu.se
Professor
Institutionen för ekologi vid SLU

 

Ledamöter utsedda av studenterna

Tuva Wrenfelt, tuva.wrenfelt@slu.se, SLUSS-ordförande

 

 

 

Bild på Alice ErssonAlice Ersson, alice.ersson@slu.se, 1:e rådgivare, SLUSS

 

 

 

Todd Johansson, todd.johansson@slu.se
Doktorand

 

 

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt

Bild på Lars Lundqvist
Lars Lundquist, lars.lundquist@slu.se
Forskare
Saco

 

Bild på Roger AnderssonRoger Andersson, roger.andersson@slu.se
Professor
ST

 

Sekreterare, ej ledamot

Bild på Sune LindhSune Lindh, sune.lindh@slu.se
Akademisekreterare

 

Övriga med närvarorätt

Karin Holmgren, karin.holmgren@slu.se
Prorektor

Martin Melkersson, martin.melkersson@slu.se
Universitetsdirektör

Inga Astorsdotter, inga.astorsdotter@slu.se
Chef för internrevisionen

Maria Bergkvist, maria.bergkvist@slu.se 
Tf. kommunikationschef

Formalia, sammanträdesdatum m.m.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Mejl: styrelsen.sekr@slu.se

Postadress: SLU:s styrelse, Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se018-67 10 12, 070-524 99 48

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se