Tillsammans kan vi skapa förutsättningarna som leder till nya genombrott

Senast ändrad: 27 november 2019

Tack för att du vill stödja SLU! Din gåva, oavsett storlek, gör skillnad för universitetets fortsatta forskning och utbildning.

Oavsett om du är privatperson eller företräder ett företag, en stiftelse eller en organisation, finns många möjligheter att stödja SLU.

Här följer några exempel:

  • Engångsgåva: Du kan ge en engångsgåva som antingen är ospecificerad eller som går till ett specifikt syfte, t.ex. forskningsfinansiering inom ett visst område.
  • Testamente: Din testamentsgåva kan till exempel bestå av kontanter, aktier, fastigheter eller värdeföremål. Även testamentet kan riktas till ett specifikt syfte.
  • Aktieutdelning: Du kan donera aktieutdelning direkt till SLU utan att först behöva betala skatt på utdelningen. Du kan skänka utdelningen från börsnoterade företag eller som ägare i ett fåmansbolag.
  • Etablera stiftelse eller fond: En stiftelse eller fond kan vara ett bra sätt att skapa en långsiktig finansiering av ett område som du önskar stödja.
  • Stöd från företag: Företag kan på olika sätt stödja forskning på SLU. Det kan handla om allt från gemensamma forskningsprojekt till rena donationer.
  • Samverkan: SLU har gjort en speciell satsning på samverkanslektorat inom 18 olika ämnesområden. Samverkanslektorernas uppgift är att samverka med det omgivande samhället, samtidigt som de bedriver egen forskning.

Vill du stödja forskning inom våra områden? Kontakta Christine Jakobsson för att diskutera dina önskemål!

Fakta:

Gåvor i Sverige

Bankgirokonto: 5050-7920. Obs! Ange "Gåva SLU".
SLUs organisationsnummer:
202100-2817.

Insamlingsstiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond.

Gåvor utanför Sverige

IBAN: SE46 5000 0000 0543 9100 2566
Swift:
ESSESESS
SLUs VAT-nummer: SE202100281701

Donationer från USA

Vid universitetet finns "American Friends of the Swedish University of Agricultural Sciences" som skapats i samarbete med King Baudoin Foundation United States.Tack vare det samarbetet kan privatpersoner och företag i USA skänka medel till SLU och få skatteavdrag för det.

Sidansvarig: Christine.Jakobsson@slu.se