Kontaktpersoner för donationer och fundraising

Senast ändrad: 22 januari 2020

Christine Jakobsson är kontaktperson i frågor som gäller donationer till universitetet.

Men varje fakultet har också en kontaktperson, som du också kan vända dig till om du funderar på hur du kan stödja SLU!

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Kristina Santén, projektledare och chef Enheten för samverkan och utveckling
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, SLU
Tel: 0730-20 90 88
Kristina.Santen@slu.se

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Pär Aronsson, fakultetsdirektör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
Tel: 018-672567
Par.Aronsson@slu.se

Fakulteten för skogsvetenskap

Pelle Gemmel, professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
Tel: 040-415159, 070-2875084
Pelle.Gemmel@slu.se

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Åsa Formo, fundraiser
VH-fakultetens kansli, Uppsala
Tel: 018 67 25 70, 070 689 30 33
Asa.Formo@slu.se

Sidansvarig: Christine.Jakobsson@slu.se