Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

SLU vill främja det livslånga lärandet för att skapa en hållbar utveckling för både människan, djuren och naturen. Detta gör vi bäst genom samarbete med näringslivet inom den gröna sektorn.

Varför kompetensutveckling?

"Kompetensutveckling av personalen innebär att ligga steget före. Det skapar
trygghet och arbetsglädje och bidrar på så sätt till en bättre lönsamhet. Vi
hjälper gärna till med det."

Margareta Stigson
Chef för Sekretariatet för uppdragsutbildning margareta.stigson@slu.se

Loading…