Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Alumn - länken mellan dig och universitetet

Som alumn från SLU är du en viktig ambassadör för vårt universitet och den utbildning du har läst! Dina erfarenheter bidrar till att vi kan utveckla universitetet och säkerställa att vi utbildar och verkar för en hållbar värld. Registrera dig gärna i vårt alumnnätverk så vi kan hålla kontakten och samverka med dig!

Gå med i SLU:s alumnnätverk

Du som har pluggat på SLU är en av universitetets 39 000 alumner. Tänk dig vad 39 000 hjärnor, perspektiv, styrkor och viljor kan åstadkomma. Var och en på sitt håll – men ännu hellre ihop. Håller vi kontakten kan vi leverera fler lösningar i världsklass!

Loading…