SLU:s framtidsplattformar

Senast ändrad: 10 oktober 2017

SLU:s fyra framtidsplattformar integrerar olika vetenskapsområden och ökar samverkan mellan forskarna och olika samhällsintressen.

De fyra plattformarnas namn och vad de står för presenteras här och i bildspelet nedan:

Ett gränssnitt mellan akademi och samhälle

Framtidsplattformarnas verksamhet för åren 2017-2020 kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, i skärningspunkten mellan akademi och samhälle

Arbetet kommer att bedrivas fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Komplexa vetenskapliga frågor kan därför angripas på ett mångfasetterat sätt.

Verksamheten syftar till att:

  • genom syntes- och analysorienterade projekt identifiera kunskapsbehov och generera vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag kring samhällsrelevanta frågeställningar
  • genom samverkan med relevanta samhällsaktörer identifiera och utveckla nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida utmaningar
  • genom samordning av arbetet över vetenskapliga disciplingränser utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt.
SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Djurens hälsa och livskvalitet, hälsomässig betydelse av djur och natur.  Foto: Mårten Svensson
SLU Framtidens mat. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
SLU Framtidens skog. Hållbart skogsbruk som omfattar såväl skogens som skogsbrukets betydelse för exempelvis klimatet och de olika ekosystemtjänster som skogar ger oss. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
SLU Framtidens städer/Urban Futures. Hållbara gröna miljöer och försörjningssystem i städerna, interaktionen mellan staden och dess omland. Foto: Nina Vogel, SLU

Om plattformarna

SLU Framtidens djur, natur och hälsa

Framtidens djur, natur och hälsa inriktar sig på djurens hälsa och livskvalitet samt gränssnittet mellan människor, djur och natur. Plattformen omfattar även djurs och naturupplevelsers betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

SLU Framtidens mat

Framtidens mat inriktar sig på svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse. Plattformen omfattar både animalier och vegetabilier ur flera aspekter, såväl markanvändning och primärproduktion som förädling, konsumtion och restprodukter.

SLU Framtidens skog

Framtidens skog inriktar sig på hållbart skogsbruk i vid bemärkelse. Plattformen omfattar såväl skogens och skogsbrukets betydelse för utveckling av en biobaserad ekonomi som klimatanpassning och de olika ekosystemtjänster skogarna erbjuder. Beslutsprocesser, där olika gruppers perspektiv på skogsbruk beaktas, finns också med i verksamheten. 

SLU Framtidens städer

Framtidens städer inriktar sig på den urbana människan och behovet av gröna miljöer med ett brett hållbarhetsperspektiv. Plattformen omfattar även de urbana försörjningssystemen och interaktionen med stadens omland.

Sidansvarig: ew-red@slu.se