Sveriges lantbruksuniversitet

Vatten - kvalitet och fiske

Vid SLU utvecklar vi kunskap om vatten som livsmedel och som livsmiljö för vattenlevande organismer. Intresserad av fisk, ekologi i hav och sötvatten, växtnäring, övergödning, försurning, vatten i jordbruksmark, dricksvatten, fiskeförvaltning, akvakultur ...?

Finn din väg in till SLU:s verksamhet: utbildning, forskning och miljöanalys. Här finns artiklar att läsa och experter att fråga, samt relaterade utbildningar, institutioner, andra enheter och större projekt.

Mer om Vatten

Här hittar du fler vattenrelaterade sidor genom att klicka på någon av de blå knapparna. Det rör sig om allt från tillämpade ämnen till tangerande grundforskningsämnen.

Kontakta en expert eller sök en samverkanspartner

Välj bland dina intresseområden!

SLU forskar och utbildar om mat, rent vatten, material och energi, liksom om sällskapsdjur, hälsa och hållbara städer.

Publicerad: 18 december 2019 - Sidansvarig: ew-red@slu.se
Loading…