Sveriges lantbruksuniversitet

Skog

Vid SLU utvecklar vi kunskap om alla aspekter av skog, inte bara produktion av skogsråvara. Intresserad av skogshistoria, skogsskydd, genteknik, trävetenskap, biologisk mångfald, bioenergi ...?

Finn din väg in till SLU:s verksamhet: utbildning, forskning och miljöanalys. Här finns artiklar att läsa och experter att fråga, samt relaterade utbildningar, institutioner, andra enheter och större projekt.

Mer om Skog

Här hittar du fler skogsrelaterade sidor genom att klicka på någon av de blå knapparna. Det rör sig om allt från tillämpade ämnen till tangerande grundforskningsämnen.

Kontakta en expert eller sök en samverkanspartner

Henrik Böhlenius är samverkanslektor i skogsskötsel med poppelodling som expertområde.

Välj bland dina intresseområden!

SLU forskar och utbildar om mat, rent vatten, material och energi, liksom om sällskapsdjur, hälsa och hållbara städer.

Publicerad: 17 december 2019 - Sidansvarig: ew-red@slu.se
Loading…