Sveriges lantbruksuniversitet

Program Vilt

Program Vilt utvecklar och kvalitetssäkrar övervakningsmetoder för vilt och viltskador, samt analyserar populationsutvecklingen för viltstammarna.

Kontakta mig gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Fredrik Widemo, koordinator

fredrik.widemo@slu.se

tel. 070-3399350

Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU.

Mårdhund fångad av kamera.

Kan jägarnas viltkameror vara ett varningssystem för invasiva främmande viltarter?

Inom ett forskningsförsök släpps nu några få sändarförsedda mårdhundar ut i södra och mellersta Sverige. Försöket ska visa om, och i så fall hur snabbt, en invasiv främmande viltart kan upptäckas av jägarnas viltkameror.

Bild: Mårdhund fångad av kamera.

Loading…