Sveriges lantbruksuniversitet

Program Försurning

Program Försurning ger en plattform för arbetet med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidrar till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen.

Skogsavverkning. Foto: Stefan Löfgren, SLU

Slutkonferens 5 februari: Räcker vittringen till ett hållbart skogsbruk?

QWARTS-programmet har haft som mål att förbättra beräkningarna av vittring med fokus på ett uthålligt skogsbruk. Välkommen att ta del av resultaten, diskutera och höra paneldiskussion kring vittring och uthålligt skogsbruk. Företag och myndigheter med ansvar inom området medverkar.

Kontakta mig gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Stefan Löfgren, koordinator

E-post: stefan.lofgren@slu.se, tel. 023-79 34 57, 070-69 55 177.
Inst. för vatten och miljö

Loading…