Sveriges lantbruksuniversitet

Program Skog

Här finns mångårig erfarenhet och stor kunskap om svensk och internationell skoglig miljöanalys. 

Ta kontakt med Skogdatalabbet

Skogsdatalabbet är en kreativ mötesplats för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten ska främja användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys samt de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys.

Publicerad: 05 november 2019 - Sidansvarig: anna-lena@axelsson@slu.se
Loading…