Sveriges lantbruksuniversitet

Program Fjäll/Arktis

Vi samlar SLU:s kompetens kring den Fjäll/Arktiska miljön och arbetar för att stötta Sveriges arbete nationellt och internationellt kopplat till miljömålet Storslagen fjällmiljö. 

Hur mår Arktis sjöar och vattendrag?

Nyligen släpptes en rapport om tillståndet för den biologiska mångfalden i Arktis sjöar och vattendrag.  I rapporten ges även rekommendationer om framtida miljöövervakning. Hör även Willem Goedkoop i ett radioinslag om vad som händer i fjällmiljöns vatten när temperaturerna stiger

Kontakta mig gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Willem Goedkoop, koordinator
willem.goedkoop@slu.se

tel. 018-67 31 12

Insitutionen för vatten och miljö, SLU.

Loading…