Sveriges lantbruksuniversitet

Vi arbetar med miljöanalys i tolv program

SLU möter miljömålsarbetet i tolv program som samlar universitetets hela kompetens inom respektive område. Programmen anknyter också till Sveriges internationella miljösamarbeten och arbetet med de globala hållbarhetsmålen.

Loading…