Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Använd Artfakta

I Artfakta samlas flera av Artdatabankens tjänster under ett och samma tak. Här kan du läsa fakta om arter, få hjälp med artbestämning och på ett smidigt sätt rapportera direkt till Artportalen.

Artfakta är platsen för dig som i ditt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och utbredning, men också för dig som vill bli bättre på att känna igen Sveriges arter och bidra med dina egna artobservationer.

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för miljöanalys. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU:s miljöanalys övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar i program som anknyter till miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Sveriges övriga internationella miljösamarbeten.

Vill du samarbeta med oss? Ta gärna kontakt med mig eller någon av våra 17 programkoordinatorer!

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Publicerad: 16 december 2019 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…