Eduroam och andra trådlösa nätverk

Senast ändrad: 27 juni 2018

Som student eller anställd vid SLU kan du använda det trådlösa nätverket "SLU". Via det kan du komma åt bland annat lagring av dina filer och bibliotekets litteraturtjänster. Är du inte studerande på SLU utan besöker oss ska du använda nätverket "SLU-Guest". Du behöver då kontakta IT-stöd för att få ett tillfälligt konto för inloggning till det nätet.

Vill du komma ut på Internet med din egen dator?

Det finns ett internt nätverk för SLU, och det heter helt enkelt "SLU". Det är krypterat, vilket innebär att du med denna uppkoppling kan utföra bland annat banktjänster eller komma åt interna SLU-resurser som exempelvis lagring eller bibliotekets litteraturtjänster.

"SLU"-nätet har en WPA2 Enterprise-inloggning där man loggar in med sitt SLU-användarnamn och lösenord.

Inne i näten använder man sitt AD-användarnamn (utan "AD\") eller e-postadress för inloggning. 

Eduroam

Eduroam är ett samarbete mellan högskolor och universitet världen över för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk. En student eller anställd vars universitet är medlem i eduroam-samarbetet kan, med sitt användarnamn från sitt hemuniversitet, logga på det trådlösa nätverket på alla andra högskolor och universitet som är anslutna till eduroam. Eduroam-nätet är även tillgängligt på en del offentliga platser, till exempel vissa flygplatser.

OBS! Eduroam ska bara användas när man är på besök utanför SLU. Internt använder man som SLU-student det trådlösa nätverket "SLU" eftersom man då får tillgång till sina resurser på SLU. Eduroam är ett smidigt sätt att komma åt en Internet-ansluting för att kolla e-post m.m., men inte för att exempelvis komma åt sina egna dokument på SLU:s filservrar.

Viktigt

För att kunna använda dig av eduroam måste du vara auktoriserad för detta system.
På webbsidan Antagning.se  kan du kvittera ut ditt SLU-konto med hjälp av din inloggning till Antagning.se. Du kan kontrollera om du har behörighet genom att logga in på denna sida . Om du kommer in där har du behörighet till Eduroam.

När du besöker ett annat lärosäte som är anslutet till eduroam  så letar du efter ett trådlöst nätverk som heter eduroam. Där loggar du in med ditt SLU-datorkonto och SLU-lösenord. SLU-datorkonto ska anges på formen user@ad.slu.se

Om du får problem att skaffa behöriget till eduroam, tag med ID-handling och besök oss på IT-Stöd så hjälper vi dig.


Kontaktinformation

IT-stöd, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 1

Mail: it-stod@slu.se

Sidansvarig: stig.tonegran@slu.se