SLU:s samlade studentkårer söker ny ordförande!

Senast ändrad: 08 april 2019

Vill du vara med och förbättra utbildningarna och representera SLU:s studenter i SLU:s högsta ledning? Tycker du att det är spännande att tala inför publik och leda en organisation? Ta då chansen att söka förtroendeuppdraget som ordförande för SLU:s Samlade Studentkårer (SLUSS) 2019/2020!

Som ordförande arbetar du på heltid i team med vice ordförande för att leda SLUSS verksamhet och representera SLU:s studenter och samlade studentkårer i möten med SLU och omvärlden. Tillsammans med vice ordförande och rådgivarna utgör du SLUSS verkställande organ som genomför och bearbetar de beslut som fattats av styrelsen.

SLUSS styrelse består av en representant vardera från våra sju studentkårer, samt en representant från doktorandnämnden. Du organiserar och leder styrelsemötena och arbetar mycket med att representera studenternas intressen gentemot SLU och andra aktörer. Inom SLUSS har du huvudansvar för representation och studiebevakning på en strategisk, universitetsövergripande nivå vilket gör att du har en hel del kontakt med rektor och universitetsledningen. Under året kommer du att anordna utbildningar för kårernas studentrepresentanter tillsammans med SLU samt representera studenterna vid SLU:s högtidssammankomster. Utöver detta sköter du tillsammans med vice ordförande det löpande arbetet inom SLUSS, vilket ofta innebär mycket varierande arbetsuppgifter men som alltid inkluderar att ha mycket god kontakt med våra kårer och SLU. Uppdraget innebär en hel del resor, främst inom landet.

Du som söker är vid ansökningstillfället studerande vid SLU och medlem i någon av våra sju studentkårer.


Kontaktinformation

Du som söker är vid ansökningstillfället studerande vid SLU och medlem i någon av våra sju studentkårer.

Din ansökan skickar du till slussval@slu.se senast den 30 april! I ansökan skickar du med CV, personligt brev samt intyg på kårmedlemskap.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se