SLU:s Samlade Studentkårer söker ordförande och vice ordförande för 2020/2021!

Senast ändrad: 06 december 2019

Skicka in din ansökan med CV, personligt brev och intyg på kårmedlemskap senast fredagen den 31 januari till slussval@slu.se

Ordförande

Som ordförande ingår du i SLUSS presidium och arbetar på heltid i team med vice ordförande och med stöd från två rådgivare och en kassör. Ni kommer tillsammans att leda SLUSS verksamhet och representera SLU:s studenter och studentkårer i möten med SLU och omvärlden. Tillsammans med ordförande och rådgivarna utgör du SLUSS verkställande organ som genomför och bearbetar de beslut som fattats av styrelsen.

Din styrelse består av en ledamot från var och en av våra sju studentkårer, samt en ledamot från SLUSS doktorandnämnd. Det är styrelseledamöterna som har rösträtt och som bestämmer vad SLUSS presidium ska arbeta för. Dina arbetsuppgifter består främst av att

  • du organiserar styrelsemötena tillsammans med vice ordförande och agerar mötesordförande under mötena.
  • du representerar studenternas intressen gentemot SLU och andra aktörer i olika sammanhang. Mycket av representationen innebär att sitta i möten med ledande organ inom SLU, ex. SLU:s styrelse, Rektors ledningsråd, Utbildningsnämnden och Studiesociala rådet.
  • du har huvudansvar för representation och utbildningsfrågor vilket gör att du har tät kontakt med SLU:s rektor och kårernas ordförande, att du håller flera tal samt representerar SLU:s studenter i officiella sammanhang. Du arrangerar också utbildningsdagarna för kårernas styrelser tillsammans med personal på Planeringsavdelningen på SLU.
  • du deltar i och håller tal på SLU:s högtidssammankomster samt deltar på sittningar i samband med SLUSS-arrangemang.
  • du sköter tillsammans med ordförande och kassören det löpande arbetet inom SLUSS vilket ofta innebär mycket varierande arbetsuppgifter.

Uppdraget innebär en hel del resor, främst inom landet. Arbetstiden är oftast mycket flexibel och innebär mycket helg- och kvällsjobb. Uppdraget sträcker sig över perioden 1 juni 2020 – 31 maj 2021, samt en extra arvoderad månad för överlämning. Dessutom sitter ordförande normalt kvar som förste rådgivare i ett år efter avslutat uppdrag, vid sidan om studier eller jobb. Du är då rådgivande till presidiet, närvarar vid SLUSS styrelsemöten, samt sitter kvar som ledamot i SLU:s styrelse.

Du som söker är driven och självständig, och är intresserad av att jobba med studenters rättigheter och att representera studenternas samlade åsikter. Du är vid valtillfället studerande vid SLU och medlem i någon av våra sju studentkårer. Erfarenhet av kårarbete är meriterande.

Vice ordförande

Som vice ordförande ingår du i SLUSS presidium och arbetar på heltid i team med ordförande och med stöd från två rådgivare och en kassör. Ni kommer tillsammans att leda SLUSS verksamhet och representera SLU:s studenter och studentkårer i möten med SLU och omvärlden. Tillsammans med ordförande och rådgivarna utgör du SLUSS verkställande organ som genomför och bearbetar de beslut som fattats av styrelsen.

Din styrelse består av en ledamot från var och en av våra sju studentkårer, samt en ledamot från SLUSS doktorandnämnd. Det är styrelseledamöterna som har rösträtt och som bestämmer vad SLUSS presidium ska arbeta för. Dina arbetsuppgifter består främst av att

  • du organiserar styrelsemötena tillsammans med ordförande och agerar mötessekreterare under mötena.
  • du representerar studenternas intressen gentemot SLU och andra aktörer i olika sammanhang. Mycket av representationen innebär att sitta i möten med ledande organ inom SLU, ex. Utbildningsnämnden, Studiesociala rådet, Biblioteksrådet och Utbildningsadministrativa noden.
  • du har huvudansvar för studiesociala och internationella frågor vilket gör att du har god kontakt med SLUSS-kårerna och sitter som representant i Euroleague Students Association (ELSA). Du arrangerar också välkomstutbildningen tillsammans med Studiesociala rådets sekreterare.
  • du deltar i SLU:s högtidssammankomster och på sittningar i samband med SLUSS-arrangemang.
  • du sköter tillsammans med ordförande och kassören det löpande arbetet inom SLUSS vilket ofta innebär mycket varierande arbetsuppgifter.

Uppdraget innebär en hel del resor, både inom landet och i Europa. Arbetstiden är oftast mycket flexibel och innebär mycket helg- och kvällsjobb. Uppdraget sträcker sig över perioden 1 juni 2020 – 31 maj 2021, samt en extra arvoderad månad för överlämning. Dessutom sitter vice ordförande normalt kvar som andre rådgivare i ett år efter avslutat uppdrag, vid sidan om studier eller jobb. Du är då rådgivande till presidiet, närvarar vid SLUSS styrelsemöten, samt sitter kvar som representant i ELSA.

Du som söker är driven och självständig, och är intresserad av att jobba med studenters rättigheter och att representera studenternas samlade åsikter. Du är vid valtillfället studerande vid SLU och medlem i någon av våra sju studentkårer. Erfarenhet av kårarbete är meriterande.

Vill du veta mer om någon av befattningarna? Maila Alice Ersson, sammankallande för valberedningen, på slussval@slu.se, och följ @sluss_slu på Instagram!

Skicka in din ansökan med CV, personligt brev och intyg på kårmedlemskap senast fredagen den 31 januari till slussval@slu.se


Kontaktinformation

Vill du veta mer om någon av befattningarna? Maila Gabriella Snöberg, sammankallande för valberedningen, på slussval@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se