Vi på SLUSS

Senast ändrad: 13 augusti 2019

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till oss på SLUSS.

Tuva Wrenfelt och Thea Folke

Tuva Wrenfelt och Thea Folke

Vid ekonomiska spörsmål, kontakta SLUSS kassör Mattias Åkerblom slusskassor@slu.se

Presidiet 

Tuva Wrenfelt

Tuva Wrenfelt
ordförande
Epost:
tuva.wrenfelt@slu.sesluss@slu.se        

Thea Folke

Thea Folke
vice ordförande
Epost
: thea.folke@slu.se, sluss@slu.se
Tel:
070-462 41 04

SLUSS styrelse

ASK

Ulrika Ebelin

Ulrika Ebelin
Epost: sluss_ask@stud.slu.se

HAS

Elsa Eriksson

Elsa Eriksson
Epost: elsa.eriksson@wangenelev.se

LMK

Axel Margnusson Björk

Axel Magnusson Björk
Epost: lmk-sluss@stud.slu.se

SHS

Erik Hallgren

Erik Hallgren
Epost: viceordforande.shs@stud.slu.se

SMS

Mikaela Kilberg

Mikaela Kilberg
Epost: sms_sluss@stud.slu.se

ULS

Andreas Mattsson

Andreas Mattsson
Epost: uls_utb@stud.slu.se

VMF

Marie Petersson

Marie Petersson
Epost: vmf_viceordforande@stud.slu.se

Ordförande SLUSS DN

Todd Johansson

Todd Johansson
Epost: todd.johansson@slu.se

Rådgivare

Förste rådgivare

Alice Erson

Alice Ersson
Epost: alice.ersson@slu.se

Andre rådgivare

Gabriella Snöberg

Gabriella Snöberg
Epost:
gabriella.snoberg@slu.se 

Kassör

Mattias Åkerblom

Mattias Åkerblom
Epost: slusskassor@slu.se

Valberedning

Mejladress för ansökan till val: slussval@slu.se

SLUSS Doktorandnämnd

Här finns kontaktuppgifter till SLUSS Doktorandnämnd.

 


Kontaktinformation

SLUSS

E-post: sluss@slu.se
Telefon: 070-466 97 74
Adress: SLUSS, Box 7088, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Birgittatorpet, Duhrevägen 5
Bankgiro: 5391-0709
Organisationsnummer: 817603-0586

Vid ekonomiska spörsmål, kontakta SLUSS kassör på slusskassor@slu.se.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se