Kontakta oss

Senast ändrad: 15 januari 2020

Mobilitetsgruppen vid utbildningsavdelningen är till för alla studenter på alla fakulteter vid SLU. Det är vi som informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av oss!

Drop-in tider

Ultuna, Servicecenter Ulls hus
Tisdag och torsdag 12:30-13:30
Från 9 dec till 13 jan kommer drop-in att ställas in men du kan fortfarande nå oss via e-post eller telefon.

Alnarp, Tornhuset
Tisdag och torsdag 12:30-13:30
OBS! Inställd drop in torsdag 16/1.

Kontakta oss

Mejla för att boka en tid: mobility@slu.se
Eller kontakta oss på våra respektive telefonnr se nedan.

Dana Rocklin, Linnaeus-Palme, Processansvarig inresande
018-67 25 32, Uppsala
mobilitet@slu.se

Emma Capandegui, Team Leader, Processansvarig utresande, ELLS
018-67 10 26, Uppsala
mobilitet@slu.se

Gabrielle Lagerkvist, Avtal, ICM, personalutbyten, Nordplus
018-67 31 35, Uppsala
mobilitet@slu.se

Karin Bennmarker, Alumn koordinator
018-67 11 39, Uppsala
mobilitet@slu.se

Jenny Larsson, MFS, Mottagande handläggare i Alnarp
040-41 50 06, Alnarp
mobilitet@slu.se

Louise Tetting, Mottagande handläggare i Umeå
090-786 86 22, Umeå 
mobilitet@slu.se

Erasmuskoordinatörer

Vi samarbetar nära med Erasmuskoordinatörerna på fakulteterna. De bygger upp kontakter med omvärlden och kan hjälpa dig med internationella frågor som berör ditt ämnesområde. På SLU är följande personer Erasmuskoordninatörer:

Akvatiska resurser
Michele Casini, michele.casini@slu.se 0104784016

Landskapsarkitektur, Alnarp 
Anders Westin, Anders.Westin@slu.se 040-40 55 10

Landskapsarkitektur, Ultuna 
Maria Wisselgren, Maria.Wisselgren@slu.se 018-67 23 18

Trädgårds- och lantbruksvetenskap, Alnarp 
Salla Marttila, Salla.Marttila@slu.se 040-41 55 22

Husdjursvetenskap, Ultuna 
Anja Pedersen, Anja.pedersen@slu.se, 018-671587

Husdjursvetenskap, Skara 
Maria Andersson, Maria.Andersson@slu.se 018-67 31 35

Veterinärmedicin, Ultuna 
Anja Pedersen, Anja.pedersen@slu.se, 018-671587

Livsmedelsvetenskap, Ultuna 
Kristine Koch, Kristine.Koch@slu.se 018-67 20 69

Ekonomi, Ultuna 
Hans Andersson, Hans.Andersson@slu.se 018-67 35 05 

Markvetenskap och växtproduktion, Ultuna 
Gerd Johansson, Gerd.Johansson@slu.se 018-67 12 28

Landsbygdsutveckling, Ultuna  
Elinor Carlbrand, Elinor.Carlbrand@slu.se 018-67 14 43

Hippologprogrammet, Travskolan, Wången
Vakant - Kontakta Karin Bennmarker på  mobilitet@slu.se

Skogsvetenskap 
kontakta Louise Tetting på mobilitet@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se