Praktik utomlands

Senast ändrad: 17 september 2019

Som student på SLU har du möjlighet att göra praktik utomlands inom och utanför ditt studieprogram. Det kan vara ett bra sätt att tillämpa dina kunskaper från utbildningen i arbetslivet samtidigt som du får utveckla dina språkkunskaper och bo i ett annat land.

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i ett EU-land. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete (exjobb, C-, D- eller Masteruppsats). Praktiken ska ske på heltid minst 60 dagar som mest 360 dagar.

Läs mer om olika typer av praktik i menyerna nedan. Även om det inte ingår praktik i din utbildning kan du skapa dig en internationell profil genom att göra praktik utomlands på egen hand.

Erasmus+ praktik inom ditt program

Praktiken ska genomföras i en sammanhängande period på ett företag, en organisation eller en institution. Praktiken ska vara på heltid och omfatta minst två och högst tolv månader och den måste kunna tillgodoräknas i dina studier vid SLU.

För att bli beviljad stipendiet ska du

 • vara registrerad och ha för avsikt att ta ut examen vid SLU
 • ansvara själv för att hitta en praktikplats som kursledaren godkänner
 • genomgå ett språktest före och efter din praktik
 • bo i praktiklandet under hela praktikperioden
 • inte ta emot andra stipendium från EU eller UHR under samma mobilitetsperiod
 • efter praktiken svara på en enkät och lämna in en praktikberättelse som andra studenter kan ta del av
 • lämna ett intyg från praktikplatsen på att du genomfört hela praktikperioden

Tänk på att du kan bli återbetalningsskyldig på hela eller delar av stipendiebeloppet om du inte följer ovanstående.

Ansökan gör du senast två månader innan praktikkursen börjar. Gör du ansökan senare hinner du inte få stipendiet innan praktiken påbörjas.

 • Hitta en praktikplats i ett EU-land. Var ute i god tid!
 • Sök till praktikkursen på www.antagning.se
 • Praktiken ska vara godkänd av kursledare för praktikkursen.
 • E-posta din ansökan till mobilitet@slu.se. Bifoga blanketten
  "Erasmus+ Learning Agreement Internship" Tänk på att du behöver underskrift av kursansvarig lärare och en kontaktperson på din praktikplats.

Praktik utanför ditt program

Först behöver du hitta en praktikplats i ett EU-land. Tänk på att du behöver vara ute i god tid, minst två månader innan du ska åka ska allt vara klart.

Meilja din ansökan till mobilitet@slu.se.

Praktiken ska genomföras i en sammanhängande period på ett företag, en organisation eller en institution. Praktiken ska vara på heltid och omfatta minst två och högst tolv månader och den måste kunna tillgodoräknas i dina studier vid SLU.

För att bli beviljad stipendiet ska du:

 • Ha varit registrerad på SLU och ha för avsikt eller inom 12 månader efter det att du tagit ut din examen från SLU
 • Ansvarar själv för att hitta en praktikplats.
 • Genomgå ett språktest före och efter din praktik.
 • Bo i praktiklandet under hela praktikperioden.
 • Inte ta emot andra stipendium från EU eller UHR under samma mobilitetsperiod.
 • Efter praktiken svara på en enkät och lämna in en praktikberättelse som andra studenter kan ta del av.
 • Lämna ett intyg från praktikplatsen på att du genomfört hela praktikperioden

Tänk på att du kan bli återbetalningsskyldig på hela eller delar av stipendiebeloppet om du inte följer ovanstående.

Mejla blanketten "Erasmus+ Learning Agreement internship" till mobilitet@slu.se. Blanketten ska vara påskriven av en kontaktperson på praktikplatsen.

Du som fått Erasmus+ praktikstipendium

När praktiken påbörjats måste du be praktikvärden fylla i blanketten
"Confirmation of start of internship" och skicka den till mobilitet@slu.se.

Sista veckan på din praktik skickar du in blanketten "Confirmation of end of internship" till mobilitet@slu.se.

Stipendiet ska användas till utgifter som resa, boende och andra kostnader du har under praktikperioden..

 • Du får cirka € 525/månad för praktik i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien och Österrike.
 • I länder med lägre levnadskostnader får du cirka € 465/månad. Det gäller Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckiska republiken, Tyskland, Turkiet och Ungern.

Frågor om stipendiet kan besvaras av mobilitet@slu.se.

 

Tips på praktikplatser

SLU:s karriärportal
Här lägger vi fortlöpande ut praktikplatser.Intern Brazil
Praktik i Brasilien

International Asociation of Agriculture Student (IAAS) är en världsomfattande organisation som drivs av studenter. Organisationen förmedlar praktikplatser där du ofta får mat och husrum mot att du arbetar. 

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) är en internationell organisation vars mål är att underlätta för studerande inom främst högre teknisk utbildning att få internationell praktik samt att öka den internationella förståelsen mellan studenter från olika länder.

Willing Workers on Organic Farms (WWOF) förmedlar volontärarbeten på ekologiska jordbruk. Du får mat, husrum och får lära dig om hållbart jordbruk mot att du arbetar.

Praktikförmedlingen förmedlar meriterande praktikplatser och internships inom internationellt utvecklingsarbete.

AISEC är världens största studentorganisation med 70 000 medlemmar i hela världen. AIESEC finns 170 länder och på 2 400 universitet. AIESEC erbjuder dig som student möjlighet att få arbetslivserfarenhet genom internationella studentutbyten och praktik i andra länder.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se