Analysutbud

Senast ändrad: 21 januari 2019

Vi analyserar prover från de flesta djurslag, till exempel hund, katt, häst, nötkreatur, får, get, svin, mus, råtta, marsvin, exotiska djur och djurparksdjur. Utbudet nedan gäller våra rutinanalyser. Ytterligare analysmetoder kan sättas upp för forskningsserier. Kontakta oss gärna för mer information.

Kvalitetsarbete är ett prioriterat område och innan det dagliga arbetet inleds analyseras kontrollprover för varje analys. För analyser där kommersiella veterinärmedicinska kontroller saknas har vi utvecklat egna kontroller. Vi är med i sex externa kontrollprogram, varav ett svenskt och fem internationella program. Fyra av programmen är veterinärspecifika.

Vi finns i anslutning till Universitetsdjursjukhuset vilket ger oss tillgång till färska prover som vi använder för att på ett optimalt sätt kunna validera nya metoder, ta fram egna referensintervall och tillverka egna kontrollprover. När nya metoder införs valideras de för respektive djurslag innan de tas i bruk. 

Hematologi

Alla hematologiska prover analyseras både med ett avancerat hematologiinstrument, samt bedöms manuellt i mikroskop.

Leukocyter (LPK), Differentialräkning (DIFF), Hemoglobin (Hb), Erytrocyter (EPK), Trombocyter (TPK), Retikulocyter, MCHC, MCV

Provtagningsanvisning för hematologiska analyser

Mer information kring kvalificerad hematologisk diagnostik

 

Kemiska Analyser

ALAT, Albumin, ALP, Amylas, ASAT, Bilirubin, CK, Cystatin C (hund), Fruktosamin, Fosfat, Gallsyror, GLDH, Glukos, GT, Järn, Kalcium, Kalium, Klorid, Kolesterol, Kreatinin, Lipas, Magnesium, Natrium, Protein, Urea, Zink

Provtagningsanvisning för kemiska analyser

 

Inflammationsmarkörer  

CRP (Hund) - Provtagningsanvisning för CRP
SAA (häst, katt) - Provtagningsanvisning för SAA
Fibrinogen (hund, häst) - Provtagningsanvisning för Fibrinogen
Elektrofores (alla djurslag) - Provtagningsanvisning för Elektrofores

 

Immunologi  

ANA (hund) - Provtagningsanvisning för ANA
Coombs test (hund)
 

Hemostas  

PT, APT-tid, D-dimer
 

Urin

U-protein, hemoglobin, glukos och ketonkroppar (urin-stix).
U-densitet
U-sediment
Urinkreatininkvoter med U-protein och U-kortisol.

Provtagningsanvisning för urinkortisol/urinkreatinin-kvot

 

Synovia, cerbrospinalvätska, BAL, övriga udda vätskor  

Cellräkning, glukos, protein

 

Cytologi  

Cytologiska prover bedöms av veterinärerna på laboratoriet. Komplicerade fall bedöms och diskuteras av flera veterinärer vid våra cytologironder.

Benmärgsaspirat, övrig cytologi
 

Hormonanalyser och vissa andra analyser som utförs med immunologisk teknik

Endokrinologiska prover analyseras både med instrumentella automatiserade metoder och manuella metoder (ELISA, RIA), vilket ger möjlighet till ett brett analysutbud.

Metoder som använder immunologisk metodik (antikroppar) har ofta begränsningar i vilka djurslag som metoden kan användas till. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

 

Provtagningsanvisningar för hormonanalyser (exl ACTH)

Provtagningsanvisning för ACTH i plasma

     

Tyreoideahormon

 Djurslag

 
T4, tyroxin Hund, katt, häst  
Fritt T4, Fritt tyroxine Hund, katt  
TSH Hund, katt  

TgAA

Hund  
     

Glukokortikoidhormon

   
Kortisol Hund, katt, häst  
Urin-kortisol/U-kreatinin-kvot Hund  
ACTH Häst, hund  

Reproduktionshormoner

   
Progesteron Häst, hund, katt  
Östronsulfat Häst  

eCG (PMSG)

Häst  

AMH

Häst, hund, katt  

Relaxin

Hund, katt  

LH

Hund, katt  
 

Övriga hormon

   
Insulin Hund, häst  
IGF-I Hund, katt  

 

   

Övriga anlyser

   
TLI Hund  
B12 och Folsyra Hund, katt  
Troponin Hund, katt  

Fenobarbital

Hund, katt  
cPL och fPL Hund, katt
Fakta:

Speciallaboratoriet för veterinärmedicinsk endokrinologi, klinisk kemi, hematologi och cytologi. Vi har Sveriges högsta veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Fax: 018-67 28 83 
Epost: klinkemlab@uds.slu.se (ej akuta ärenden)

Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Kliniska kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038
750 07 Uppsala

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se