Klåda

Senast ändrad: 12 juli 2019

Klåda är en vanlig orsak till veterinärbesök för hundar. Klåda är oftast inte ett akut besvär som behöver adresseras kvällar eller helger, men om ditt djur inte kommer till ro och avbryter aktiviteter för att maniskt klia sig är det ett problem av akut karaktär.

När den kliande hunden kommer till veterinären är det viktigt att kunna lämna en bra och utförlig sjukdomsbeskrivning. Det är därför inte lämpligt att skicka ett ombud som inte känner till alla omständigheter kring hunden eftersom det är många frågor kring sjukdomen som behöver besvaras initialt.

Viktiga frågor är hur länge klådan pågått, var på kroppen kliar sig hunden, finns synliga skador i huden, är hunden tidigare behandlad med något och vad hade det för effekt, mår hunden bra på alla övriga sätt? Kliar den bara vissa tider på året, finns andra djur i familjen och kliar de sig också?

Orsakerna till klåda varierar men kan grovt delas upp i tre huvudgrupper:
- Klåda beroende på parasiter.
- Klåda på grund av infektioner.
- Allergisk klåda.

Parasiter

Många typer av ohyra kan orsaka klåda. Öronskabb ger kraftig klåda i öronen, dessa är lätta att hitta genom att hos veterinären ta ett prov från örat och leta i mikroskop. Löss, loppor och mjällkvalster kan ibland ses med blotta ögat vid en noggrann inspektion. Rävskabb och hårsäckskvalster lever nere i huden och kan påvisas med hjälp av skrapprov. Vid en misstänkt rävskabbsinfektion där klådan pågått minst några veckor går det även ta ett blodprov för antikroppsmätning. Behandling av ohyra sker med lämpligt läkemedel, ofta i form av spot-on-preparat som droppas på huden.

Infektioner

Hudinfektioner kliar ofta kraftigt. Det som orsakar infektionen kan vara bakterier eller svampar. Bakteriella infektioner kan vara ytliga och ser då ut som fuktande skinnflådda partier eller som finnar som spricker och bildar skorpor. Djupare hudinfektioner kan orsaka större svullnader som spricker och släpper ut blodig, varig vätska. Behandlingen kan i lättare fall bestå av tvätt med desinfekterande lösning eller schampo. I svårare fall kan antibiotika i tablettform bli nödvändigt, ofta tas då en odling innan behandlingen sätts in för att rätt preparat ska kunna sättas in.

Jästsvampinfektioner är en vanlig orsak till klåda hos hund. Jästen trivs bra i lite fuktiga miljöer och förökar sig snabbt i hudveck och fuktiga skrymslen på hunden. Typiska ställen för denna typ av infektion är mellan trampdynor och tår, i öronen, ljumskar och armhålor samt i veck kring läppar, vulva eller pung. Behandlingen består av bad med svampdödande schampo och ibland läkemedel i form av tabletter, droppar eller salvor.

Ringorm är en speciell typ av svampinfektion som inte är så vanlig hos hund. Dessa svampar kan smitta mellan djurslag och förekommer hos bl.a. katt, marsvin, nöt och häst. Även människa kan smittas. Klåda brukar inte vara ett utmärkande symtom.


Både bakteriella infektioner och jästsvampsinfektioner drabbar mest hundar som har en annan sjukdom i botten som minskar hudens motståndskraft mot infektioner. Det kan röra sig om allergier eller hormonella rubbningar. I många fall kan det bli tal om att utreda dessa bakomliggande faktorer med exempelvis blodprover.

Allergier

Har det uteslutits parasiter och infektioner som orsak till klåda återstår allergier. Hos hund är klåda det vanligaste symtomet vid allergisk sjukdom. Den kliande allergiska hunden är också mer mottaglig för infektioner med bakterier eller jästsvamp. Hunden kan reagera på födoämnen eller på ämnen som finns i omgivningen. I födan är det protein som immunförsvaret reagerar allergiskt på. Hunden kan till exempel vara allergisk mot kyckling, nötkött, fläskkött, fisk eller veteprotein. Den kan inte vara allergisk mot något den aldrig ätit, så för att utesluta foderallergi ges hunden en ny proteinkälla under ett par månader och ser om klådan minskar. Därefter provoceras klådan genom att åter ge den vanliga maten och ser om klådan förändras. Om fodret inte påverkar klådan går utredningen vidare vid behov med pricktest eller blodprovstest där det går att se om hunden reagerar på omgivningsantigen såsom husdammkvalster, pollen eller dun.

Behandling av den kliande hunden inriktar sig på orsaken. Parasitangrepp och infektioner kan botas med rätt läkemedel. Allergisk klåda behandlas dels genom att om möjligt undvika det hunden reagerar på, dels genom att lindra symtomen med allergimedicin (antihistaminer), kortison i tablettform eller för lokal behandling, eller andra klådhämmande mediciner. Hundar med konstaterad allergi mot ämnen i omgivningen kan behandlas med hyposensibilisering (allergivaccination eller antigenspecifik immunoterapi). En stor del av behandlingen av den allergiska hunden syftar till att förhindra infektioner genom medicinska bad och förebyggande behandlingar. En allergiutredning tar tid att göra, men det är alltid bäst att göra den ordentligt från början med en provokation för att se om klådan försämras, annars kan den behöva göras om i framtiden om ditt djur inte svarar som förväntat på behandlingen.

Om din hund har problem med klåda kan du boka tid till vår hudmottagning.


Kontaktinformation

Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Smådjurskliniken
Besöksadress: Ultunaallén 5A, 756 51 Uppsala
Leveransadress: Box 7040 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 26 80
Epost: smadjur@uds.slu.se
Fax: 018-67 29 55

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se