Kennelhosta

Senast ändrad: 10 maj 2019

Kennelhosta är egentligen ett samlingsnamn på flera olika smittoämnen som orsakar hosta hos hund. Kennelhosta är ganska vanligt i Sverige och är mycket smittsamt.

Symptom på kennelhosta

Typiska symptom för kennelhosta är kraftig skrällande och ihållig hosta och besvär från halsen. Det är vanligt att djurägare tror att hunden har satt något i halsen. Vid allvarligare fall kan hostan bli så kraftig att hunden får kväljningar och hostar eller kräks upp vitt slem.

Smittspridning 

Kennelhosta är mycket smittsamt och sprids genom direktkontakt, nysningar samt från föremål som smittade hundar nyligen varit i kontakt med. Smittorisken är störst på ställen där många hundar vistas samtidigt som exempelvis hunddagis, tävlingar, träningar och hundutställningar. På grund av den höga smittorisken bör en hund som misstänks ha kennelhosta inte vistas tillsammans med andra hundar. Hundar bör hållas isolerade i minst 14 dagar efter symptomfrihet.

Behandling och vård vid kennelhosta

De flesta hundar tillfrisknar utan behandling inom några veckor. Som djurägare bör du dagligen ta temperaturen på hunden för att se att den inte får feber. Om hunden har ihållande hög feber (över ca 39,5*C) eller verkar allmänpåverkad bör den undersökas av veterinär. En hund med kennelhosta behöver ordentligt med vila och ska undvika att ansträngas så länge den hostar och ett tag efter att hostan avtagit. Vid kraftig hosta kan vissa hundar kan även behöva få hostdämpande eller slemlösande medicin. Rådfråga veterinär vid kraftig hosta och för att få hjälp med vilken typ av behandling som är mest lämplig för just din hund.

Det finns vaccinationer mot kennelhosta, de skyddar inte till 100 % så din hund kan fortfarande bli smittad men generellt sett får de färre symptom och tillfrisknar snabbare. Dessa vaccinationer görs i sådana fall årligen.

Vid besök hos veterinär bör hunden lämnas i bilen så att den inte riskerar att smitta andra hundar. Den får sedan komma in till djursjukhuset genom isoelringsavdelningen.

Vi har öppet dygnet runt om ni behöver komma i kontakt med veterinär eller vill få rådgivning.


Kontaktinformation

Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Smådjurskliniken
Besöksadress: Ultunaallén 5A, 756 51 Uppsala
Leveransadress: Box 7040 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 26 80
Epost: smadjur@uds.slu.se
Fax: 018-67 29 55