Hitta hit

Senast ändrad: 07 februari 2019
Harlekinpiga (Harmonia axyridis) Foto: Stefan Cherrug

Flora- och faunavårdskonferensen äger rum i Uppsala, på SLU Campus i Ultuna.

 

Bil söderifrån, E4

Sväng av från E4:an vid avfart 186. Följ skyltning Uppsala S, därefter mot Ultuna. Sväng vänster efter någon km, vid skylten "Djursjukhus", in på Veterinärvägen, alternativt in på Ultunaallén, vid rondellen någon km längre söderut .

Bil söderifrån, väg 255

Sväng vänster vid skylten Uppsala S. Följ Dag Hammarskjölds väg mot Uppsala, genom Sunnersta. Sväng höger vid rondellen in på Ultunaallén, alternativt vid skylten "Djursjukhus", in på Veterinärvägen.

Bil norrifrån, E4

Sväng av från E4:an vid avfart 187. Följ skyltning Uppsala S, därefter mot Ultuna.

Flygbuss/-tåg till Uppsala

Buss 801 och Upptåget går från Arlanda till Uppsala centrum. För uppdaterad information och tidtabeller se www.ul.se eller ring 0771-14 14 14.

Stadsbuss inom Uppsala

Flera lokala busslinjer går från Centralstationen i centrala Uppsala till Ultuna. Hållplatsen på Ultuna närmast Undervisningshuset heter ”Campus Ultuna”. Bussturen beräknas till ungefär 25 minuter från Centralstationen. Uppsalas bussar är kontantfria. Se betalningsalternativ och tidtabeller på www.ul.se eller ring 0771-14 14 14.

Cykel

En vacker cykelväg till Ultuna finns längs Fyrisån (6 km). Cykelvägen börjar från Svandammen och går söderut genom Stadsparken.


Kontaktinformation

Frågor ang anmälan och övriga praktiska frågor, kontakta konferenssekretariatet flofa@slu.se eller ring 018-67 15 33
Har du frågor om programmet, kontakta johan.samuelsson@slu.se

 

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se