Natur i förvandling - främmande arter och naturvård

Senast ändrad: 17 juni 2019
Harlekinpiga (Harmonia axyridis) Foto: Stefan Cherrug

Främmande arter är en del av svenskt växt och djurliv. En del har kommit hit av sig själva andra med hjälp av människan, medvetet eller omedvetet. De främmande arterna kan ibland utgöra ett bekymmer och i värsta fall ställa till stora problem. Hur ska vi hantera dessa arter i det dagliga naturvårdsarbetet?

Under konferensen kommer vi att diskutera risken med främmande arter i svensk natur – hur uppskattas de nya arterna, vem har ansvar för dem och går de att bli av med? Var dyker de upp? I trädgården, butiken, skogen, hästtransporten, havet, insjön eller i resväskan? Och vad sker sedan? För första gången i Sverige samlas alla som redan arbetar eller kommer att arbeta med främmande arter för att diskutera dessa svåra frågor. 

Konferensen äger rum i Uppsala, på SLU Campus i Ultuna. 

Titta på konferensen genom att klicka på respektive föredrag.

 

10 april

Moderator är journalisten och författaren Britt-Marie Mattsson.

09.00 Välkommen!
Lena Sundin Rådström, chef ArtDatabanken SLU

09.10 Unravelling the ecology of non-native species in Britain and beyond  
Helen Roy , Professor, community ecologist, Centre for Ecology & Hydrology, UK

09.40 Det juridiska landskapet i en värld utan gränser 
Anna Sandström, jurist invasiva främmande arter, Naturvårdsverket

10.00 Risklistan - ArtDatabankens uppdrag
Malin Strand,  docent i systematik och biodiversitet, ArtDatabanken SLU

10.10 Kaffe

10.50 Risklistan – att förutsäga det oförutsägbara
Mora Aronsson, naturvårdsexpert, ArtDatabanken SLU

11.00 Regeringens miljöpolitik
Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

11.25 Utfrågning

11.50 Utdelning av ArtDatabankens naturvårdspris

12.00 Lunch

13.20 Från faster Agda till internationell samverkan
        – framgångsfaktorer i förvaltningen av invasiva främmande arter.
Fredrik Dahl, forskare och projektledare för Mårdhundsprojektet, SLU Inst.f. Ekologi/Grimsö samt Svenska Jägareförbundet

13.30 Risklistan – så kan man vrida och vända på resultatet
Mikael Svensson, konsulent, ArtDatabanken SLU

13.50 Mångfald och enfald i naturen
Staffan Lindberg, musiker och artbefrämjare

14.10 Varför måste vi prioritera arbetet med IAS i naturvården? 
Nils Carlsson, expert på invasiva främmande arter, Länsstyrelsen Skåne

14.30 Spridningens realitet - paneldiskussion
Henrik Ramstedt, Transportstyrelsen; Johan Rydlöv, Trafikverket; Miriam Dovrén Eriksbo plantskola

15.00 Kaffe

15.30 Invasiva arter med positiva effekter – myt eller verklighet?
Åsa Strand, marinbiolog, projektledare vattenbruk, IVL svenska miljöinstitutet

15.45 Hur man löser ett problem utan att skapa ett annat
Karl-Henrik Robèrt, professor i strategisk planering för hållbarhet vid BTH, grundare till Naturliga steget.
Ladda ner infohäftet Hur lösa ett problem ... utan att skapa ett nytt?

16.10 Avslutning
Lena Sundin Rådström, chef ArtDatabanken SLU

16.15 Slut i Aula. 

 

 

11 april

Dagen efter konferensen blir det som vanligt seminarier och workshops. I år är dag två en fördjupning av temat Natur i förvandling - främmande arter och naturvård.

Seminarier och workshops är gratis. Kaffe ingår men inte lunch. 

Förmiddag 11 april - parallella sessioner

Early warnings – hur hittar man? - Hörsalen, Loftet, Ultuna campus
Moderator: Mora Aronsson  

08.30 Välkommen!
Mora Aronsson
Ladda ner presentation Välkommen!

08.45 Svenskt klimat i framtiden?
Greger Lindeberg
Ladda ner presentation Svenskt klimat i framtiden? 

09.15 Främmande arter kontra övervakning – möjligheter och dilemma 
Fredrik Dahl
Ladda ner presentation Främmande arter kontra övervakning – möjligheter och dilemma 

09.45 Kaffe

10.15 Tekniker för tidig upptäckt
Patrik Boman
Ladda ner presentation Tekniker för tidig upptäckt

10.45 Engaging people in recording non-native species
Helen Roy
Ladda ner presentation Engaging people in recording non-native species

 

Praktisk workshop - ArtDatabankens lokaler, bottenplan, Ulls hus (Almas allé 8E)

08.30 Välkommen! sal Artedi, ArtDatabankens lokaler, bottenplan, Ulls hus (Almas allé 8E)
Johan Samuelsson

08.35 Kort demo av nya artfakta
Artur Larsson

08.50 Kort intro Analysportalen
Debora Arlt

09.00 Kaffe (De som inte vill jobba med Zonation går till annan sal)

09.10 En introduktion till Zonation
Joel Jalkanen

10.10 Fritt arbete: Zonation
Joel Jalkanen

09.10 Fritt arbete: gamla Artfakta, Dyntaxa, Analysportalen - sal Linné, ArtDatabankens lokaler, övre plan, Ulls hus (Almas allé 8E)

Johan Nilsson, Jan Edelsjö, Stephen Coulson, Per Flodin, Artur Larsson, Johan Liljeblad, Deborah Arlt

Lunch i närbelägen restaurang på egen bekostnad

Eftermiddag 11 april - parallella sessioner

Ansvar för främmande arter – hur hanteras de? - Hörsalen, Loftet, Ultuna campus
Moderator: Malin Strand

13.00 Hur kan framtida växtförädling och sortutveckling bidra? 
Henrik Morin, konsulent vid Nationella genbanken/POM, SLU
Ladda ner presentation Hur kan framtida växtförädling och sortutveckling bidra? 

13.20 Riskvärdering av nya växtskadegörare
Johanna Boberg och Niklas Björklund, Riskanalytiker på Enheten för riskvärdering av växtskadegörare, SLU
Ladda ner presentation Riskvärdering av nya växtskadegörare

13.40 Kaffe

14.10 Ansvar främmande arter: berörda myndigheters och organisationers uppdrag, nuläge och framtidsplaner. (För att se klippen klicka på respektive namn nedan.)
Henrik Lange, Naturvårdsverket; Erland Lettevall, Hav och vatten; Karin Nordin, Jordbruksverket; Johan Rydlöv, Trafikverket
Ladda ner presentationer
Trafikverket
Jordbruksverket
Naturvårdsverket och Hav

15.30 Slut

Forskning - Lärosal O1, Undervisningshuset
Moderator: Åsa Berggren

13.00 Välkommen till Society for Conservation Biology - Nordic chapter

13.10 Forskningsläget för invasiva arter i vatten
Ann-Britt Florin, Institutionen för akvatiska resurser, SLU

13.30 Forskningsläget för invasiva terrestra arter
Åsa Berggren, Institutionen för ekologi, SLU

13.50 SCB Nordic Årsmöte (inklusive kafferast)

15.30 Slut

 

Praktisk workshop - ArtDatabankens lokaler, bottenplan, Ulls hus (Almas allé 8E)

13.00 Välkommen!  - sal Artedi, ArtDatabankens lokaler, bottenplan, Ulls hus (Almas allé 8E)
Johan Samuelsson

13.05 Kort demo av nya artfakta
Artur Larsson

13.20 Kort intro Analysportal
Debora Arlt

13.30 Kaffe

13.40 En introduktion till Zonation
Joel Jalkanen

14.50 Fritt arbete: Zonation
Joel Jalkanen

13.40 Fritt arbete: Artportal, gamla Artfakta, Dyntaxa, Analysportal - sal Linné, ArtDatabankens lokaler, övre plan, Ulls hus (Almas allé 8E)
Johan Nilsson, Jan Edelsjö, Stephen Coulson, Per Flodin, Artur Larsson, Johan Liljeblad, Debora Arlt

 


Kontaktinformation

Frågor ang anmälan och övriga praktiska frågor, kontakta konferenssekretariatet flofa@slu.se eller ring 018-67 15 33
Har du frågor om programmet, kontakta johan.samuelsson@slu.se

 

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se