Prenumerera

Senast ändrad: 09 oktober 2019

Fauna och Flora är ett forum för nyheter och populärvetenskapliga artiklar om svensk faunistik och floristik samt naturvårdsfrågor. Tidskriften har getts ut sedan 1906. ArtDatabanken har gett ut Fauna och Flora sedan 2002. Från och med årsskiftet 2019/2020 kommer tidskriften ges ut av Naturcentrum AB.

Viktig information till dig som redan är prenumerant

Du som har en prenumeration som löper ut vid årsskiftet eller efter nr 1/2020 kommer att få en avisering om förnyad prenumeration i november.  

Enligt den nya personuppgiftslagen, GDPR, behöver vi ditt godkännande för att överlämna dina personuppgifter till Naturcentrum. Du godkänner antingen genom att du betalar prenumerationsavgift för 2020, eller genom att själv ta kontakt med Nätverkstan och bekräfta att du vill finnas kvar i registret.

Nätverkstan kommer även fortsättningsvis att sköta prenumerationsärenden, fakturor etc. Till dem kan du vända dig om du har frågor kring utgivningen och hanteringen av dina personuppgifter. 

Du som har utgåvor kvar i din prenumeration efter årsskiftet och vill avbryta din prenumeration i förtid kan kontakta Nätverkstan för att få tillbaka innestående pengar.

Vill du bli prenumerant?

Vill du beställa en prenumeration för 2020, kontakta Nätverkstan direkt per mejl eller telefon nedan.

Prenumeration

Fauna och Flora utkommer med fyra nummer per år. En årsprenumeration kostar 300 kronor (inkl. moms) inom Sverige och 350 kronor till övriga länder. 

Utgivningsplan 2020

Nummer 1: 5 mars
Nummer 2: 11 juni
Nummer 3: 8 oktober
Nummer 4: 12 december


Kontaktinformation

Prenumerantärenden och adressändringar
Nätverkstan
Box 311 20
400 32 Göteborg
faunaochflora@natverkstan.net
tel 031-743 99 05 (mån-fre 9-12)

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se