Artiklar från tidigare nummer

Senast ändrad: 02 januari 2020
artdatabanken.se-tidskriften-faunaochflora-2.jpg

Kontaktinformation

Redaktion
Postadress: Box 7007, 750 07 Uppsala
E-post: faunaochflora@slu.se

Chefredaktör och ansvarig ­utgivare
Tomas Carlberg
Tel: 018-67 25 77
Tomas.Carlberg@slu.se

Redaktör 
Ragnar Hall
Tel: 018-67 19 77
Ragnar.Hall@slu.se

Redaktör
Anna Lejfelt-Sahlén
Anna.Lejfelt-Sahlen@slu.se

Grafisk form 
Katarina Nyberg
Katarina.Nyberg@slu.se

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se