ArtDatabanken

ArtDatabankens expertkommittéer

I kommittéerna ingår sakkunniga med olika bakgrund - t.ex. forskare i ekologi, yrkesverksamma naturvårdare och avancerade amatörer - från olika delar av landet. Tillsammans bidrar de med gedigen kunskap om arters biologi, ekologi och förekomst i Sverige.

Publicerad: 23 april 2018 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…