Systematiknätverk & kurser

Senast ändrad: 20 januari 2020

Genom systematiknätverket och inom ramen för Svenska artprojektet vill vi underlätta samarbete över de nordiska gränserna, mellan universitet, museer och andra aktörer vad gäller undervisning och forskning. Ett viktigt syfte är också att vi vill öka förståelsen för taxonomins och systematikens samhällsrelevans. Vi erbjuder även praktiska och teoretiska kurser inom taxonomi och systematik.

Vi arbetar i nära samarbete med ForBio, som finansieras av norska Artsdatabanken och Norges forskningsråd. ForBio är öppet för medlemmar i Sverige, Norge och Danmark. Tillsammans med dem planerar vi och arrangerar kurser och andra aktiviteter.

 

Kommande kurser

 

Tidigare kurser och aktiviteter

 • DNA Barcoding - from sequences to species, 2019
 • Basics of Taxonomy, Norge, 2019
 • Entomology hands-on: collecting, sorting, determination, 2018 (i samarbete med ForBio)
 • Macro algae – systematics and taxonomy, 2018 (i samarbete med ForBio)
 • Systematics – a future perspective, 2017 (systematikmöte i Stockholm) Microalgae – systematics, taxonomy and species identification, Norge 2017 (kurs i samarbete med ForBio)
 • Artportalen, workshop och informationsmöte i Uppsala, mars 2017
 • Forskarträff, 2016 (i samband med Systematikdagarna i Uppsala)
 • DNA-streckkodning, 2016 (i samarbete med ForBio)
 • Forskarträff för Svenska artprojektets aktiva forskare, 2015
 • Lavkurs i Södermanland, 2015 (i samarbete med ForBio)
 • Forskarträff för Svenska artprojektets aktiva forskare, 2014
 • Kurs i markfauna, 2014 (i samarbete med ForBio)
 • Marina djurplankton, 2013 (i samarbete med ForBio)
 • Forskarträff för Svenska artprojektets aktiva forskare, 2013
 • Doktorandträff, 2012 (i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet)
 • Illustrationsteknik, 2012 (i samarbete med ForBio)
 • DNA-streckkodning, 2012 (i samarbete med ForBio)
 • Doktorandträff, 2011
 • Grundläggande taxonomi, 2011 (i samarbete med ForBio)
 • Makrofauna, 2010 (i samarbete med Göteborgs universitet och ForBio)
 • Illustrationsteknik, 2009 (i samarbete med Göteborgs universitet)
 • Bioinformatik och databaser, 2009 (i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet)
 • Species trees from Gene Trees, juni 2008 (delfinansiering från Svenska artprojektet)
 • Grundläggande taxonomi, april 2008 (i samarbete med Göteborgs universitet och Göteborgs naturhistoriska museum)
 • Meiofauna – morfologi, fylogeni och insamlingsmetodik, september 2007. Kursen anordnades i samarbete med Göteborgs universitet.

Kontaktinformation

Malin Strand, Marin samordnare, sakkunnig marina ryggradslösa djur, Forskningskoordinator Svenska artprojektet
ArtDatabanken, SLU
malin.strand@slu.se070-5654246

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se