Stöd till forskning

Senast ändrad: 20 januari 2020

Svenska artprojektet har i uppdrag att stödja taxonomisk forskning och inventering för att upptäcka fler av Sveriges okända arter. Det sker bland annat genom att årligen utlysa medel till forskning och inventeringar av dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer. Medlen fördelas efter vetenskaplig granskning av oberoende experter i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté. 

Kommande utlysning

2020 års utlysning öppnar i april. Från och med i år görs ansökan delvis digitalt och hanteras av ett nyinrättat kansli. Uppdaterade rutiner för forskningsstödet kommer att kvalitetssäkra både administration och uppföljning av projektens resultat.

 

Mer information