Vår verksamhet

ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med information, kunskapsinsamling, analys och samverkan kring biologisk mångfald i Sverige.

Skogslönn Acer platanoides. Foto: Christopher Reisborg

Vi arbetar för en rik och känd natur

ArtDatabanken bygger upp strukturer för övervakning, datainsamling och analys av tillståndet för biologisk mångfald i Sverige, i samverkan med myndigheter, föreningar och organisationer både nationellt och internationellt. Vi genomför uppdraget Svenska artprojektet och bedriver också egen forskning inom ekologi och naturvård.

ArtDatabanken förmedlar kunskap genom webbapplikationer, publikationer, konferenser, utställningar och seminarier, i aktiv samverkan och dialog med olika aktörer. Läs mer om våra uppdrag.


Loading…