SLU-nyhet

Pressrelease från SLU och Svensk Travsports presskonferens 23 februari 2018 - Travets satsning på forskning gynnar även ridsporten

Publicerad: 23 februari 2018
Pressrelease 180223.jpg

Svensk Travsport satsar 18 miljoner kronor under sex års tid till forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med fokus på hästars rörelsemekanik. Anslaget innebär att projektet SCIMoveS nu börjar bli möjligt att realisera.

Travets satsning på SCIMoveS kommer att starkt bidra till att intensifiera fortsatt utveckling av SLU:s banbrytande arbete med att bygga ett rörelselaboratorium där man skall utveckla kunskap för att förebygga ortopediska skador och förbättra diagnostik av hältor på hästar. Detta kommer leda till bättre hälsa och välfärd för våra hästar samt förlänga deras liv.

Frågorna om hästarnas välfärd och hållbarhet är kärnan för all hästverksamhet och skador på rörelseapparaten hos hästarna ska alltid minimeras så långt möjligt. För att se till att projektet förverkligas bildades en "rådgivande grupp för hästen i rörelse" som har varit verksam sedan hösten 2015. Ordförande i gruppen är Sven Holmberg. Medlemmar är Hans Ljungkvist, Per Lundberg, Karin Mattsson Weijber, Karl-Henrik Heimdahl, Göran Dalin, Lars Roepstorff, Marie Rhodin och Christine Jakobsson.

Den nya tekniken kan också komma att ge möjlighet att ge praktisk vägledning inom hästavel liksom inom utbildning, träning och tävling av både hästar och ryttare. Något som Per Lundberg med förflutet inom Ridsportförbundets Dressyrkommitté och SWB styrelse ser fram emot i nästa steg då dressyr- och hopphästar kan komma in på ett bredare sätt.

Genom SCIMoveS vill hästforskare vid SLU skapa en fullskalig anläggning, ett rörelselaboratorium, för forskning om hästens rörelsemekanik och träningsfysiologi. Anläggningen är tänkt att byggas på SLU campusområde i Uppsala. Någon liknande typ av anläggning finns inte någonstans i världen och kommer kunna ge viktig ny kunskap om hästens rörelsemekanik, inom olika discipliner som trav, dressyr och hoppning m.fl.

– Inom all form av hästsport är hältor ett vanligt skadeproblem och den skada som kostar mest för hästbranschen. Med förebyggande insatser skulle många skador kunna undvikas. Genom SCIMoveS kan det bli möjligt att bedriva såväl avancerad forskning som klinisk verksamhet som kommer att gynna hästars välfärd inom alla discipliner, säger professor Lars Roepstorff, en av de aktiva SLU-forskarna inom området.

– Vår förhoppning med denna riktade satsning på forskning är att mycket tidigare än idag upptäcka skador hos travhästarna. Detta ligger helt i linje med travsportens gemensamma målbild i Pegasus 2020. Ett av de viktigaste strategiska målen i det är självklart att vi ska träna och tävla med friska och välmående hästar, säger Johan Lindberg, generalsekreterare för Svensk Travsport.

Hans Ljungkvist, ordförande för Svensk Travsport, betonar värdet av ett nära samarbete med SLU:

– Vi har ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med SLU som är viktigt för vår hästvälfärd. Med satsningen på SCIMoveS hoppas vi få verktyg för att både upptäcka och behandla hältor, förbättra skötseln av banor och utveckla bättre träningsmetoder.

Mätningar i högt tempo behövs

Anslaget från Svensk Travsport ska i första hand användas för att bygga upp anläggningen i Uppsala. På en redan befintlig travbana som tidigare finansierades av ATG ska det placeras en 60 meter lång byggnad som kommer att innehålla avancerad teknik för mätning av hästens rörelser och krafter. Höghastighetskameror, tryckmätningsmattor och avancerad datateknik kommer att ge viktig information om vad som händer hos hästen i hög fart på rakt spår. För mätningar av de allt snabbare travhästarna är det viktigt att de körs i högt tempo för att kunna få realistiska resultat. Men också för hästar inom andra discipliner, till exempel dressyr- och hopphästar, kan tekniken i SciMoveS användas. Även ryttarens interaktion med hästen går att mäta i rörelselaboratoriet. Svenska forskare har under lång tid varit framstående när det gäller hästens träningsfysiologi och rörelseapparat. I början av 1970-talet var det forskare från SLU som drev på utvecklingen av doserade travbanor i syfte att minska skadorna hos hästarna. På senare tid har forskning om underlag för hästsport varit ett viktigt område och nu finns teknik som kan mäta olika banors prestanda. SLU-forskaren Lars Roepstorff har anlitats för rådgivning och mätning av tävlingsbanor över hela världen med fokus på OS, VM, EM och världscuptävlingar.

Marie Rhodin, forskare inom rörelsemekanik vid SLU, ser mycket positivt på satsningen från Svensk Travsport.

– Det är ett bra och betydelsefullt initiativ som visar att forskningen är viktig för travsporten. Genom att kunna bygga SCIMoveS kommer vi att lära oss mycket mer om hur ortopediska skador kan diagnosticeras och sedan behandlas på bästa sätt. Just att kunna mäta dessa hästar i hög hastighet är oerhört viktigt för att kunna ställa en korrekt diagnos, säger hon.

Rådgivande gruppen för hästen i rörelse är oerhört tacksamma för att Svensk Travsport leder vägen genom denna betydelsefulla donation som möjliggör att vi kan börja konkret planering.

Solvalla.jpg
Solvallatravet. (Foto: Kanal 75)
Fakta:

Swedish Centre for Inter-disciplinary Movement Sciences (SCIMoveS) kommer att placeras vid SLU i Uppsala. Rörelselaboratoriet SCIMoveS gör det möjligt att ta fram ett kvantifierbart utgångsläge för varje hästs rörelser, oavsett disciplin, som man kan använda vid träning, diagnosticering och behandling av hältor. Detta är värdefullt då rörelserna kvantifieras på samma sätt oavsett vem som gör bedömningen. Felbedömningar är idag vanliga, och kan få allvarliga konsekvenser. SCIMoveS kommer kraftigt bidra till reducerade sjuk- och skadekostnader hos hästar.
Hela satsningen beräknas kosta 75 miljoner kronor för att bygga upp verksamheten samt rekrytera de kompetenser som behövs. Infrastrukturdelen till travsatsningen (som är en del av hela satsningen) beräknas kosta 26 miljoner kronor men utöver detta behövs medel till tjänster. Den andra delen av satsningen berör dressyr- och hopphästar.

 

Kontakt

Christine Jakobsson, ansvarig för fundraising, VH-fakulteten, SLU
Telefon: 018-67 16 82
Christine.Jakobsson@slu.se

Johan Lindberg, generalsekreterare, Svensk Travsport
Telefon: 070-397 35 00
Johan.lindberg@travsport.se

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se