Medarbetarwebben

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 522 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

SLU Partnerskap Alnarp utlyser projektmedel

Nu är det dags igen! SLU Partnerskap Alnarp utlyser vårens projektmedel till forskningsprojekt inom ämnesområdena trädgård, växtodling, animalieproduktion, biobaserade industriråvaror, skog, marknad

SLU Partnerskap Alnarp utlyser projektmedel

Nu är det dags igen! SLU Partnerskap Alnarp utlyser vårens projektmedel till forskningsprojekt inom ämnesområdena trädgård, växtodling, animalieproduktion, biobaserade industriråvaror, skog, marknad

Lennart Karlsson belönad av KSLA

Lennart Karlsson har belönats för sina föredömliga insatser jordbruksforskningens tjänst av Kungliga Skogs- och lantbruksakademin. Lennart Karlsson har i många år varit försökstekniker på Lövsta

Åtta SLU-projekt får VR-bidrag till utvecklingsforskning

Åtta SLU-projekt får VR-bidrag till utvecklingsforskning

Av de ca 157 miljoner kronor som Vetenskapsrådet fördelat till utvecklingsforskning under bidragsperioden 2020–2023 går ca 26 miljoner till SLU. Forskningen ska vara av relevans för

Åtta SLU-projekt får VR-bidrag till utvecklingsforskning

Åtta SLU-projekt får VR-bidrag till utvecklingsforskning

Av de ca 157 miljoner kronor som Vetenskapsrådet fördelat till utvecklingsforskning under bidragsperioden 2020–2023 går ca 26 miljoner till SLU. Forskningen ska vara av relevans för

Lennart Karlsson belönad av KSLA

Lennart Karlsson har belönats för sina föredömliga insatser jordbruksforskningens tjänst av Kungliga Skogs- och lantbruksakademin. Lennart Karlsson har i många år varit försökstekniker på Lövsta

KSLA belönar SLU:are

KSLA belönar SLU:are

Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har utsett 2020 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Ett antal SLU:are belönas. Priser och belöningar

KSLA belönar SLU:are

KSLA belönar SLU:are

Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har utsett 2020 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Ett antal SLU:are belönas. Priser och belöningar

SLU Ekoforsk 2020-2022

Tio projekt inom ekologisk produktion beviljas anslag från SLU Ekoforsk. De flesta projekt kommer att pågå under 2020–2022. Fyra ansökningar inom området djurhållning beviljas totalt 8 Mkr. Forskarna

Årets SLU-alumn 2019 blir Svante Axelsson för sitt jobb att göra Sverige fossilfritt

SLU delar varje år ut utmärkelsen Årets SLU-alumn till en tidigare student som skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld. Utmärkelsen går i år till Svante Axelsson, nationell

Årets SLU-alumn 2019 blir Svante Axelsson för sitt jobb att göra Sverige fossilfritt

SLU delar varje år ut utmärkelsen Årets SLU-alumn till en tidigare student som skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld. Utmärkelsen går i år till Svante Axelsson, nationell

Årets SLU-alumn 2019 blir Svante Axelsson för sitt jobb att göra Sverige fossilfritt

SLU delar varje år ut utmärkelsen Årets SLU-alumn till en tidigare student som skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld. Utmärkelsen går i år till Svante Axelsson, nationell

Loading…