Medarbetarwebben

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelande som skickas ut från SLU.


Det finns 1261 sidor som är taggade med Pressmeddelanden:

Campus Alnarp

Det finns ett ökande intresse i samhället kring kvalitativ mat och kopplingen mellan livsmedel och hållbar utveckling. En betydande del av SLU:s verksamhet är inriktad mot dessa områden och nu vill

Campus Alnarp

Det finns ett ökande intresse i samhället kring kvalitativ mat och kopplingen mellan livsmedel och hållbar utveckling. En betydande del av SLU:s verksamhet är inriktad mot dessa områden och nu vill

Havsförsurningen är ett stort problem – men den stör inte korallrevsfiskars beteende

Tidigare studier har hävdat att havsförsurning förändrar beteenden hos fiskar på korallrev, så att de lockas av lukten av rovfisk och tappar förmågan att hitta hem. Nu visar en ny studie, publicerad

Havsförsurningen är ett stort problem – men den stör inte korallrevsfiskars beteende

Tidigare studier har hävdat att havsförsurning förändrar beteenden hos fiskar på korallrev, så att de lockas av lukten av rovfisk och tappar förmågan att hitta hem. Nu visar en ny studie, publicerad

Rwandas mjölkbönder behöver ett kontrollprogram mot juverinflammationer

Mjölkkor har stor kulturell och ekonomisk betydelse i Rwanda, där det finns en strävan att förbättra barnens näringsförsörjning genom säkrad tillgång på mjölk. Merparten av mjölken produceras dock av

Nytt synsätt på maktrelationer i medborgardialoger

Oklarheter om vilket inflytande medborgardialoger kan ha på beslut i omstridda frågor leder inte sällan till konflikter. Martin Westin från SLU har studerat hur samhällsplanerare hanterar

Minskad biologisk mångfald kan öka risken för sjukdomsspridning

Sjukdomar som sprids av djur riskerar att öka om den biologiska mångfalden minskar. I en översiktsstudie har forskare nu sett att detta samband gäller på flera olika geografiska nivåer; såväl lokalt

Östersjölaxens storlek och ursprung styr dess utbredning till havs

Var en lax lever ute till havs i Östersjön styrs till stor del av dess kroppsstorlek och av vilken älv den fötts och växt upp i. Det visar en ny studie av forskare vid institutionen för akvatiska

Östersjölaxens storlek och ursprung styr dess utbredning till havs

Var en lax lever ute till havs i Östersjön styrs till stor del av dess kroppsstorlek och av vilken älv den fötts och växt upp i. Det visar en ny studie av forskare vid institutionen för akvatiska

Minskad biologisk mångfald kan öka risken för sjukdomsspridning

Sjukdomar som sprids av djur riskerar att öka om den biologiska mångfalden minskar. I en översiktsstudie har forskare nu sett att detta samband gäller på flera olika geografiska nivåer; såväl lokalt

Nytt synsätt på maktrelationer i medborgardialoger

Oklarheter om vilket inflytande medborgardialoger kan ha på beslut i omstridda frågor leder inte sällan till konflikter. Martin Westin från SLU har studerat hur samhällsplanerare hanterar

Rwandas mjölkbönder behöver ett kontrollprogram mot juverinflammationer

Mjölkkor har stor kulturell och ekonomisk betydelse i Rwanda, där det finns en strävan att förbättra barnens näringsförsörjning genom säkrad tillgång på mjölk. Merparten av mjölken produceras dock av

Loading…