Integritets- och dataskyddsfunktionen

Senast ändrad: 11 december 2019

Integritets- och dataskyddsfunktionen är en stödjande och granskande funktion. Vår uppgift är att se till att SLU behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och svensk dataskyddslagstiftning.

IDF utgörs av medarbetare vid juridikenheten, IT-avdelningen och SLU Säkerhet. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Läs mer om vad vi kan hjälpa er med nedan.

Rådgivning och stöd

Vi kan svara på frågor om skydd av personuppgifter och angränsande juridik som till exempel kamerabevakning och att fotografera människor.

Granskning

Vi övervakar att SLU följer dataskyddslagstiftningen. Det innebär granskande verksamhet som liknar internrevisionens. Om en behandling inte följer lagstiftningen kan vi kräva åtgärder rörande behandlingen. Om behandlingen inte är väl dokumenterad kan vi också kräva att det åtgärdas.

Förvaltning av registerförteckningen

Vi förvaltar förteckningen över alla personuppgiftsbehandlingar som utförs vid SLU. Om du är ansvarig för en personuppgiftsbehandling ska du anmäla den. Det gör du genom att mejla dataskydd@slu.se.

Risk- och konsekvensbedömningar

När en behandling av personuppgifter vid SLU påbörjas ska det göras en riskbedömning av hur behandlingen kan påverka de människor vars personuppgifter ska behandlas. Om det visar sig att behandlingen medför risker för människors fri- och rättigheter ska detta rapporteras till oss. Vi gör då en konsekvensbedömning av den planerade behandlingen.

Strategiskt arbete

Vi arbetar strategiskt för att se till att den verksamhet som SLU planerar följer dataskyddslagstiftningen och att dataskyddskulturen inom SLU är god. Detta kan till exempel vara fallet vid upphandlingar, införskaffning eller utveckling av nya IT-system eller utveckling av verksamheten.

Utbildning

Vi utbildar SLU:s personal om de regler som styr hur vi får behandla personuppgifter i verksamheten.

Kontaktpunkt

Vi fungerar som kontaktpunkt i frågor om dataskydd, personuppgifter och integritet.

Utredning

Vi utreder eventuella personuppgiftsincidenter som uppstår i SLU:s verksamhet och rapporterar dem till universitetsledningen och till Datainspektionen.

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se