Kemikalier

Senast ändrad: 18 december 2019

Kemikaliehantering

Rutinen "Kemikaliehantering SLU" (SLU-196) gäller för hela universitetet. Alla kemikalier omfattas av rutinen. Lokala rutiner är ett komplement till den övergripande rutinen. Rutinen behandlar kemikaliehantering, särskilda krav rörande vissa kemikalier, märkning och skyltning, förvaring, riskbedömning, avfall samt kemikalieolyckor och spill.

Kemikaliehanteringssystemet KLARA

Alla kemikalier som används inom SLU ska registreras i det webbaserade kemikaliehanteringssystemet KLARA.

Genom systemets olika funktioner kan man få hjälp med inventering/registrering, rapportering, riskbedömning m.m. I KLARA finns dessutom uppdaterade säkerhetsdatablad kopplat till varje enskild produkt och därigenom tillgängliggörs riskinformation för samtliga användare inom organisationen. För sökning av säkerhetsdatablad krävs ingen inloggning förutsatt att man sitter på en av SLUs IP-adresser.

Systemet och dess förvaltning beskrivs noggrannare i dokument "Kemikaliehanteringssystemet KLARA" (SLU-336).

En kortfattad beskrivning av hur man söker i KLARA med eller utan föregående inloggning finns i dokument "Lathund KLARA" (SLU-345).

KLARA nås via denna länk eller på medarbetarwebben under "verktyg och system".

Sidansvarig: miljo@slu.se