Blanketter

Senast ändrad: 13 januari 2020

Här hittar du bland annat blanketter gällande omorganisation, behörigheter, anställning & uppdrag, inhyrning av personal, ledighet, resor, pension m.m.

Omorganisation

Blankett för flytt av personal till, och uppläggning av, nya organisatoriska enheter

Behörighet

Mejla behorigheter@slu.se för behörigheter i Primula. Läs mer om behörigheter

Anställning och uppdrag

Anställningsbekräftelse tillfällig anställning

Anställningsuppgift - kontering

Beräkningsunderlag beredskap

Beskrivning av arbetsuppgifter

Delegation biträdande prefekt

Deltidslista

Information inför utseende av bitr/stf prefekt

Förslag till anställning .DOC .PDF

Listtjänstgöringsschema

Säsongsanställning företrädesrätt

Uppsägning egen

Överenskommelse om arbete på distans

URA-avtal (kontakta HR-enheten)

Halvtidsuppföljning för biträdande universitetslektorer

Inhyrning av personal

Anmälan från institutionen till Personalavdelningen gällande facklig förhandling inför inhyrning av personal från bemanningsföretag.

När du hyr från Poolia kan med fördel denna avropsblankett användas. Dessa inhyrningar ska inte förhandlas.

Ledighet

Deltidslista

Erbjudande om kvarstående semester

Fackligt uppdrag - ledighetsansökan

Ledighet enligt Avtal om omställning eller Trygghetsavtalet

Tjänstgöring i totalförsvaret, ledighetsansökan

Återtag av beviljad semester

Återtag av beviljad ledighet

Lön, ersättning och arvoden

Arvodesräkning, sammanträdesarvode

Sinkansökan 4350

Sinkansökan 4350a engelska

Jämnkning skolungdom

Blanketter till löneenheten

Ersättning till sakkunnig (engelska)

Ersättning till sakkunnig (svenska)

Lönerapport, kostförmån m.m.

Lönerapport, kostförmån lunch vid återkommande möten

Utbetalning utland, Nordea

Elektronisk anmälan av bankkonto till Nordea

Information inför utseende av bitr/stf prefekt

Rapportunderlag för den timavlönade

Timlön för tillfällig anställning

Underlag för reseräkning - endags

Underlag för reseräkning - flerdygn

Underlag för reseräkning

Pension

Delpension - ledighetsansökan

Överenskommelse – löneväxling mot pensionsavsättning 

Resor

Anhållan om tjänsteresa/Reseorder

Underlag för reseräkning

Underlag för reseräkning - endags

Underlag för reseräkning - flerdygn

Stipendier

Blankett utbetalade stipendier

Övrigt

Beslut om användning av mobiltelefon tillhandahållen av SLU

Löneavdrag

Sidansvarig: HRADM@slu.se